04 mei 2010

Sportbeleid Castricum onderzoek

Op 29 april waren er weer diverse interessante carrousels. Ik zat voor het CDA bij de Technische Carrousel en het onderzoek van de Rekenkamer naar het sportbeleid. In de eerste worden ingekomen stukken besproken. Ook als een fractie een onderwerp op de agenda wil hebben, wordt dat in deze carrousel besproken. Geen felle debatten, maar wel nuttig.

Het tweede onderwerp van die avond, het sportbeleid, is voor mij een heel belangrijke. Ik vind sporten voor alle inwoners van onze gemeente een basisvoorwaarde. Het onderzoek liet zien dat we meedraaien met het landelijke gemiddelde aan besteed bedrag per inwoner, echter een groot gedeelte is voor de accomodaties en niet de mensen en verenigignen. Wel bleek dat het college onduidelijk is geweest in het stellen van wensen en doeln. Alle fracties konden instemmen met het voorstel om dit zsm duidelijk in de begroting te laten terugkomen.

De wethouder, Bert Meijer, gaf aan dat hij een sportnota gaat opstellen en dat de wensen en doelen in de komende begroting opgenomen zullen worden. Dus: Aan de slag wethouder, tijd is kostbaar.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.