22 juni 2020

Stemverklaring Fietsbeleidsplan.

2020 juni

Het CDA is blij dat er na de toezeggingen van de wethouder tijdens de behandeling van het Fietsbeleidsplan in de commissie, het beleidsplan op twee , door het CDA ingebrachte punten is aangepast.

Namelijk de toevoeging dat de Sluisweg in Akersloot aan het lijstje van knelpunten op hoofdfietsroutes is opgenomen en dat de aanpassing in de uitvoeringsagenda meegenomen wordt.

En wij zijn blij dat ons voorstel ( en de wens van bewoners van de Woude) om een fietsparkeerplaats te realiseren op de vaste wal kant bij het pont van De Woude aan de uitvoeringsagenda is toegevoegd. Dit om de parkeerdruk bij de horeca op het eiland, zeker op mooie dagen, te verminderen. De uitvoering staat gepland voor eind 2020.

Met deze aanpassingen kan het CDA voor het Fietsbeleidsplan stemmen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.