12 september 2021

Groenbeleidsplan

Steun voor het Groenbeleidsplan

Afgelopen donderdag 9/9 2021 hebben we ingestemd met een nieuwe Groenbeleidsplan voor Castricum. Voor de komende tien jaar, met scherpe ambities om Castricum duurzaam groener te maken. Met meer bomen en ander groen. Onze reactie op het vergroten van de biodiversiteit en veranderend klimaat, die wij met trots ondersteunen. Een fraai plan.

Tijdens de behandeling hebben we: 

* De koop van de bospercelen Duin en Bosch weer opgenoemd. Mogelijk dat daar op afzienbare termijn een constructie met Noord-Hollands Landschap aan ons wordt gepresenteerd. 

* Ook is er een toezegging van de portefeuillehouder om in contact te treden met de mensen van de eendenkooi van Asjes. Om deze op te knappen en meer open te stellen o.a. voor educatie. 

Voor ons zijn dit twee concrete projecten waarmee direct grote stappen in lijn met het Groenbeleidsplan kunnen worden gezet.

namens de CDA fractie Martijn van Leeuwen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.