04 april 2023

verantwoordelijkheid en betrokkenheid

Beste inwoners van de gemeente Castricum,

2023 staat, wat het CDA Castricum betreft, in het teken van verantwoordelijkheid nemen. Dit geldt voor de politiek, voor ons als individu en voor onze lokale organisaties en verenigingen. Verschillende crises zijn op ons afgekomen. Moeilijke keuzes zullen we moeten maken. We willen ook in de toekomst de veilige en vitale woonplaats zijn die het nu is. Het CDA vindt dat het nodig is om te blijven investeren in publieke voorzieningen, lokale initiatieven en onze veilige leefomgeving. Wat het CDA betreft is de maatschappelijke opbrengst leidend!

Alleen geld houdt onze kernen niet vitaal. Het vraagt om meer onderlinge solidariteit en de betrokkenheid van jong en oud om een bijdrage te leveren. Onze gemeente kent nog zoveel onbenut potentieel. Het CDA Castricum hoopt dat we als samenleving deze kennis en kunde dit jaar volop kunnen benutten. Dit kan binnen een sportvereniging zijn, in de politiek, in de kerk en op zoveel andere plekken waar de gemeenschap vraagt om maatschappelijke betrokkenheid, waar onze lokale omgeving sterker van wordt.

Alleen zo houden wij Akersloot, Limmen, Castricum, Bakkum en De Woude leefbaar!

Fractie CDA Castricum

Foto v.l.n.r. Luc Damen, Elize Bon, Dorien Veldt, Ivo van Donselaar

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.