02 juli 2010

Voorjaarsnota aangenomen

Na een avond met interessante Algemene Beschouwingen, reacties van de Wethouders en Burgemeester en Debat over een aantal zaken, is de Voorjaarnota 2010 aangenomen.

Voor het CDA geldt dat het een vage nota is, waar nog heel veel duidelijkheid voor moet komen. Onze moties wat betreft het Museum Limmen en het zorgen dat de Afvalstoffenheffing kostendekkend is en niet veel te hoog, hebben het allebei gehaald. We houden natuurlijk deze ontwikkelingen in de gaten.

Ook voor de storyclub en conquista is een motie aangenomen. Waar het geld vandaan moet komen, blijft even de vraag, maar de college gaat ermee aan de slag. We willen goede voorzieningen voor jongeren niet zomaar laten gaan.

Elize Bon namens het CDA

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.