25 juni 2010

Voortgangsrapportage Zanderij

Voortgangsrapportage Zanderij

Deze rapportage is alleen ter informatie aan de Raad voorgelegd en er zijn op dit moment geen besluiten nodig van de Raad.  De rapportage zelf geeft aanleiding voor het CDA om een aantal kritische noten te uiten. Kortgezegd: “Het duurt allemaal veel te lang en er gebeurt te weinig”.  Heel jammer en het brengt voor de belanghebbenden veel onzekerheid met zich mee. 

Er zijn bij de eerste bespreking een aantal insprekers geweest met hele interessante ideeën en mogelijkheden voor het gebied. Het CDAhoopt dat wethouder Portegies naar deze creatieve oplossingen en ideeën kijkt en deze ideeën meeneemt naar een uitvoerbaar nieuw voorstel. Hierbij dient duidelijk rekening te worden gehouden met mogelijke oplossingen voor het verkeer en de spoorwegovergang. In het najaar wordt de gebiedsvisie Zanderij  opnieuw aan de Raad voorgelegd.

Even kort uit het stuk: De verkoop van het stuk grond (Fatels) aan deProvincie voor de realisatie van het archeologisch depot heeft prioriteit, want elke dag langer rentekosten betalen voor een gebied waar we nu niets mee doen, is slecht voor onze gemeentekas. Hierbij kan een groenhuis mogelijk bij aanhaken. En natuurlijk is duidelijkheid creëren naar de belanghebbenden voor het CDA een belangrijk aspect.

Het CDA zal dit onderwerp zeer kritisch volgen en mogelijk andere oplossingen aandragen. Voor vragen kunt u terecht bij de woordvoerder over dit onderwerp Fer Wilms.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.