31 mei 2021

zelfwoonplicht

20 mei 2021 is de CDA motie Zelfwoonplicht door de gemeenteraad van Castricum aangenomen.

Tijdens de behandeling in de commissie kwam naar voren dat verschillende partijen enige moeite hadden met de Zelfwoonplicht voor de categorie 3 woningen.

Daarop hebben wij als CDA de motie aangepast.

De categorie 3 woningen laten we vervallen zodat de Zelfwoonplicht dus voor categorie 1 en 2 zou gaan gelden.

Met deze aanpassing hopen we op een zo breed mogelijke steun binnen deze raad.

Wat het CDA betreft is het van groot belang om deze zelfwoonplicht in de gemeente Castricum in te stellen, om zo grip te houden op onze sociale koopwoningen.

Dit is van belang voor starters en doorstromers vanuit de sociale huurmarkt, zodat ook zij een kans hebben om een woning in de gemeente Castricum te kunnen kopen. 

zie hier de motie

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.