16 oktober 2016

Zwembad

Voor het CDA is een zwembad een basisvoorziening. De levensduur van het huidige zwembad De Witte Brug loopt ten einde.  Dinsdag 11 oktober werd het Plan van Aanpak behandeld naar aanleiding van een besluit van de Gemeenteraad hoe om te gaan met onze zwemvoorziening. Opmerkelijk was dat in het Plan de optie van renovatie was opgenomen. Het CDA is tegen een renovatie omdat dit de levensduur van het huidige zwembad maar beperkt verlengd, tijdens de renovatie het zwembad twee jaar gesloten zal zijn, de kosten onevenredig hoog zijn en er geen uitbreiding van de zwemmogelijkheden kan plaatsvinden gezien de ligging in een woonwijk.

Het CDA heeft gekozen voor een nieuw zwembad maar dan op de locatie Noord-end waar ook andere sportvoorzieningen aanwezig zijn. Dit zo mogelijk in combinatie met de sporthal die ook aan vernieuwing toe is. De suggestie om het nieuwe zwembad te realiseren op een van de sportvelden wijzen wij af en is ook niet noodzakelijk.

Binnen 6 weken komt er een nieuw plan aanpak met een stappenplan om te komen tot een nieuw zwembad. Hierbij wordt ook gekeken naar mogelijke extra voorzieningen om het zwembad aantrekkelijk te maken voor de toeristische bezoeker.

Fer Wilms fractielid

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.