18 mei 2020

Enschede is de afvaloverlast beu

Je komt het bijna overal tegen in Enschede: afval naast de afvalcontainers. Het is een steeds grotere ergernis aan het worden onder inwoners van Enschede. Bij een beetje windkracht verplaatst het losliggende afval zich door de Enschedese straten. Dit tast direct de woon- en leefomgeving van onze inwoners aan en het veroorzaakt ongewenst bezoek van ongedierte.

Verschillende pilots zijn gestart om het illegaal dumpen van afval naast de afvalcontainers tegen te gaan. Helaas zien we hiervan in de praktijk nog weinig positief effect. Van volgepropte gratis verpakkingszakken naast de grote bovengrondse verpakkingscontainer tot en met hele inboedels op de diverse mileupleinen.

Het CDA Enschede wil het college, met in het bijzonder de betreffende wethouder, oproepen om met onorthodoxe maatregelen te komen om deze afvaloverlast tot een minimum te beperken.

De inwoners van Enschede zijn de afvaloverlast beu en verwachten actie van de wethouder om deze overlast aan te pakken. Daarom stelt de Enschedese CDA-fractie de volgende schriftelijke vragen aan het college van Burgmeester en Wethouders:

  1. Wat is de mening van het college over de huidige afvaloverlast in de gemeente Enschede?
  2. Welke effecten hebben de genomen pilots van maatregelen volgens het college gehad? Graag per gedane pilot gespecificeerd wat het effect was.
  3. Hoe vaak en voor welke locaties zijn meldingen gedaan via bijv. de Twentemileu-app over illegaal dumpen van afval naast de afvalcontainers?
  4. Hoeveel boetes zijn er inmiddels in totaal uitgeschreven voor illegaal afval dumpen? Graag gespecifieerd per jaar, per maand en per wijk.
  5. Welke onorthodoxe maatregelen wil het college inzetten om het illegaal dumpen van afval naast afvalcontainers tegen te gaan?
  6. Het CDA Enschede heeft in het verleden al eens geopperd om een participatietraject in de vorm van afvalcoach in te zetten voor mensen met een bepaalde afstand tot de arbeidsmarkt. In hoeverre zou deze aanpak volgens het college kunnen bijdrage aan schonere en afvalloze wijken? [1]
  7. Wat zijn de kosten van handhaving voor het tegengaan van de afvaloverlast? Graag gespecifieerd per jaar vanaf invoering het Diftarsysteem tot en met nu.
  8. Doelstelling was volgens het college dat in 2021 alle verpakkingscontainers ondergronds zouden zijn geplaatst. Wat is de huidige stand van zaken voor het ondergronds plaatsen van de grote bovengrondse oranje verpakkingscontainers?

Namens de CDA-fractie,
Mart van Lagen

[1]: https://www.cda.nl/overijssel/enschede/actueel/nieuws/straatafvalcoaches-als-inzet-tegen-de-verrommeling/

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.