05 juni 2017

CDA stelt vragen m.b.t. behoud Kindertelefoon, Sensoor en het AKJ

Op 26 april heeft de CDA-fractie enkele vragen gesteld m.b.t. het behoud van de De Kindertelefoon, stichting Sensoor (Luisterend Oor) en stichting AKJ (Vertrouwenswerk Jeugd) in onze gemeente. Hierop ontvingen wij het volgende antwoord van het college hierna volgde op 2 juni het bericht dat Staatssecretaris van Rijn (PvdA) deze diensten toch door de rijksoverheid laat uitvoeren. Het CDA Olst - Wijhe is blij dat deze diensten behouden blijven.

 ---------------------------------

Geacht college,  

Dinsdag 11 april 2017 jl. luidde de Kindertelefoon de noodklok over het voortbestaan. De organisatie is bang in de financiële problemen te komen nu het met alle gemeenten moet onderhandelen over de betaling voor de diensten.Tijdens de Algemene ledenvergadering (ALV) van 8 juni 2016 heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten besloten dat het vanaf 2018 start met een andere aanpak van de financiering van de collectieve activiteiten. ‘Kopen niet alle 388 gemeenten de zorg tijdig in, dan is de Kindertelefoon wettelijk verplicht een sociaal plan in gang te zetten, en dus het vertrek van medewerkers voor te bereiden. Met minder personeel neemt onze bereikbaarheid af. Dat gaat ten koste van kinderen.’ Zo meldt de organisatie in het NRC. Het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ), de organisatie van vertrouwenspersonen voor kinderen en ouders in de jeugdzorg, en Sensoor, waar volwassenen met problemen terecht kunnen voor een luisterend oor, hebben hetzelfde probleem. 

Het CDA hecht aan de continuering van de dienstverlening van stichting De Kindertelefoon, stichting Sensoor (Luisterend Oor) en stichting AKJ (Vertrouwenswerk Jeugd). Daarom heeft de CDA-fractie de volgende vragen:  

  • Deelt het college met de CDA-fractie het grote belang van de bereikbaarheid van de Kindertelefoon, het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) en Sensoor voor de inwoners van onze gemeente? 

  • Is het college voornemens een overeenkomst te sluiten met de stichting De Kindertelefoon,  en stichting AKJ? 

  • Is het college voornemens ook een overeenkomst te sluiten met stichting Sensoor? Graag een toelichting.  

  • Wanneer verwacht het college de raad een besluit voor te leggen over het beschikbaar stellen van budget voor de drie (of twee) organisaties?  

  • Verwacht het college dat het daarmee mogelijk is de standaardovereenkomst uiterlijk per 1 juni 2017, de datum waarop de organisaties zekerheid moeten hebben over hun continuïteit, getekend terug te sturen?  

Hoogachtend, 

Namens CDA Olst – Wijhe 

Lisanne Spanbroek

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.