Elleke Steenbergen

Kandidaat #7

Portefeuille Elleke Steenbergen:

Tweede fractiesecretaris

 

Fysieke infra 
Groen
Landschap
Bomen
Flora en fauna
Glasvezel 

Maatschappelijk welzijn 
Natuurbescherming 

Dienstverlening en zorg 
Participatie en gezondheid

Duurzaamheid 
Duurzaamheid
Afvalstoffen
Milieutaken 

Ruimtelijke ordening 
Woningbouw
Grondexploitatie 

 

Elleke Steenbergen: Oog en oor voor de behoeften van de inwoners van Olst-Wijhe

Voor mij gaat er niets boven het prachtige en gemoedelijke Salland! Met veel plezier woon ik met mijn man en vier dochters in het buitengebied van de Boskamp. In 2004 streken wij hier neer als beheerders van landgoed Klein Hoenlo. Een fantastische plek om te wonen.

Buitengebied
Dagelijks geniet ik van het leven in het buitengebied. Van de ruimte, vrijheid en natuur om mij heen. Het wonen in het buitengebied biedt ruimte aan de boerin in mij: de zorg voor dieren en gewassen spreekt mij bijzonder aan. Ik vind het fantastisch om te ploeteren in mijn groentetuin, eigen geteelde groente en fruit te eten of de eieren van onze kippen te verwerken in een heerlijke appeltaart of pannenkoek. Hopelijk volgt dit jaar melk en mogelijk kaas van onze geiten! Ik ervaar dagelijks hoe hard er op het platteland wordt gewerkt, maar ook dat er betrokkenheid op elkaar is en af en toe tijd voor een gezellig feestje. Als raadslid maak ik mij graag sterk voor een vitaal buitengebied.

Leefbaarheid
Onze aanvullende groenten, fruit, eieren en vlees koop ik bij onze buren, de boerderij van Overkempe. Ik ben namelijk een groot voorstander van streekproducten en sociaal ondernemerschap. Ook op andere vlakken kies ik bewust voor lokale ondernemers. Het is prettig samenwerken met mensen die je kent en voor de leefbaarheid van Olst-Wijhe zijn ondernemers onmisbaar.

Iedereen hoort erbij en doet mee
Onze dorpssamenleving is er voor iedereen. Niemand zou zich buitengesloten moeten voelen. Helaas lukt het niet iedereen om goed aangehaakt te blijven bij de snelle maatschappelijke veranderingen. Ik maak me zorgen over de toenemende eenzaamheid, ongelijke waardering van hoog en laagopgeleiden en discriminatie op leeftijd of etnische achtergrond. Ik zet me graag in voor een samenleving waar iedereen vanuit zijn eigen kracht betrokken is en kan meedoen. Juist met al onze verschillen vormen wij samen een sterke samenleving.

Initiatieven van onderop
Buiten de kaders denken en zoeken naar verbindingen is wat mij typeert. Als historica en antropoloog ben ik werkzaam geweest op allerlei maatschappelijke terreinen als streekcultuur, wijkaanpak en participatie van nieuwkomers. Veranderingen en initiatieven komen steeds meer uit de samenleving zelf . Ik geloof in de kracht van deze ontwikkelingen. Een prachtig voorbeeld hiervan zie ik in het Vriendenerf. Hier wonen maatschappelijk betrokken mensen die hun droom om oud te kunnen worden in een kleine gemeenschap op prachtige wijze hebben gerealiseerd. Als raadslid help ik graag mee om mooie ideeën en goede initiatieven tot een succes te maken.

Veranderende rollen
Maatschappelijke initiatieven van welbewuste en getalenteerde inwoners vragen om een andere houding en rol van lokale politiek en ambtenaren. Met deze nieuwe rollen en verwachtingen  heb ik als bestuurder van atletiekvereniging Daventria veel te maken. De afgelopen jaren ben ik sterk betrokken geweest bij ontwikkelingen om (sport)verenigingen toekomstbestendig te houden in een tijd waarin behoeften en wensen van sporters en vrijwilligers veranderen, lidmaatschap van een vereniging niet altijd meer vanzelfsprekend is en een nadrukkelijke maatschappelijke rol van verenigingen wordt gevraagd. Als raadslid wil ik dit samenspel tussen gemeente, verenigingen en maatschappelijke organisaties graag ondersteunen.

Kernwaarden
Als kandidaat-raadslid voor het CDA vormen de kernwaarden solidariteit, gedeelde verantwoordelijkheid, rechtvaardigheid en zorgvuldige omgang met leefomgeving en natuur mijn uitganspunten. Ik maak mij sterk voor een Olst-Wijhe waar noaberschap in het DNA zit en blijft. Waar inwoners respectvol met elkaar omgaan. Waar kloven op basis van leeftijd, afkomst of opleiding overbrugd worden. Waar op een verantwoorde manier wordt omgegaan met onze kostbare aarde en haar bodemschatten. Waar passie en plezier van inwoners bijdragen aan een bloeiende en toekomstbestendige samenleving.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.