ONZE SPEERPUNTEN


We zijn trots op onze mooie gemeente! Het is voor de meeste inwoners goed wonen en leven. Dat is het resultaat van een sterke samenleving met veel vrijwilligers en een bloeiend verenigingsleven.

Ook de komende vier jaren willen we ons weer met volle overtuiging inzetten. Onze basisprincipes, die zijn geïnspireerd op kernwaarden uit de Bijbel, zijn hierbij onze leidraad:

Een betrouwbare gemeente, omzien naar elkaar, stimuleren van maatschappelijk initiatief en duurzaamheid.

We hebben onze ambities samengevat in onderstaande speerpunten:

  1. Bouwen van meer starters- en seniorenwoningen in de kernen.
  2. Zorg en ondersteuning dichtbij organiseren, in de buurt van familie en vrienden.
  3. Eenzaamheid tegengaan door ontmoetingsruimtes te faciliteren.
  4. Gezonde balans tussen natuur, landbouw en recreatie, met aandacht voor boerengezinnen en inwoners van het buitengebied.
  5. Blijven investeren in cultuur-, sport- en welzijnsorganisaties; zij zijn het cement van onze samenleving.
  6. Realiseren van een sporthal op de Esrand in Wierden.
  7. Samen met inwoners een multifunctioneel schoolgebouw realiseren in Enter.
  8. Duurzame energieopwekking waarbij inwoners evenredig meedelen in de opbrengsten.
  9. Verkeersveiligheid voor voetgangers en fietsers op toegangswegen en in centra en zo snel mogelijk verbreding van de N35.
  10. Ruimte geven aan lokale ondernemers met innovatie- en uitbreidingswensen.

 

Kernwoorden campagne: plezier, eenheid, vernieuwing, betrouwbaar, jong

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.