Onze speerpunten voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018

 

* Christelijke waarden als uitgangspunt; respect voor en omzien naar elkaar!

* Nieuw Noaberschap; samen verantwoordelijk voor de eigen leefomgeving!

* Duurzame gemeente; focus op energietransitie en daken asbestvrij!

* Voldoende betaalbare huur- en koopwoningen in Wierden, Enter, Hoge Hexel en buurtschappen!

* Leefbaar platteland; evenwicht tussen landbouw, natuur, recreatie en wonen!

* Maatwerk in de zorg; betaalbaar, kwaliteit en preventie!

* Waardering en ondersteuning voor mantelzorgers en vrijwilligers!

* Levendige centra en vrij parkeren!

* Werkgelegenheid in Twente; samenwerken in de regio!

* Verkeersveilige fietspaden en (spoor)wegen!

* Goede sportvoorzieningen waaronder nieuwe sporthal in Wierden!

* School als verbindende factor in buurten en dorpen met multifunctioneel gebruik!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.