13 november 2023

Begroting 2024

Het opstellen van een begroting is altijd een hele 'kluif' wat gaan we allemaal doen in het volgende jaar. We hebben veel ambitie bij het waterschap en ook deze keer zijn bij het behandelen van de stukken voor de commissie de vragen weer door de heemraden en ambtelijke organisatie beantwoord. Afgelopen dinsdag 7 november 2023 hebben we een Algemeen Bestuursvergadering gehad, waarbij het voorstel voor onder andere de begroting voorlag. Hieronder staat de tekst die we als het CDA hebben opgesteld en voorgedragen. 

Als CDA valt ons in deze begroting het volgende op; Er worden veel investeringen opgenomen, maar zijn deze haalbaar, zie ook onze eerder gemaakte opmerkingen bij de BURAP van zojuist. En begroten we dus realistisch, het blijven vooruitschuiven van investeringen kan niet de bedoeling zijn. Het lijkt alsof het D&H niet kiest, kiest u wel? En op basis waarvan kiest u dan dat bepaalde investeringen wel of niet doorgeschoven worden? In het bestuursakkoord staat dit ook. Wanneer u het nu niet doet, wanneer kiest u dan wel? Halen we met deze begroting de doelen die we onszelf opgelegd hebben in o.a. het bestuursakkoord, WBP en KRW? In de begroting staat op blz 47 iets over ons weerstandsvermogen. Voor de toekomst op 1,1 maar waar staan we nu? Wat is ons huidige weerstandsvermogen? Kan de heemraad ons toezeggen dat dit de volgende keer ook in de begroting terug te vinden is? 

Als CDA maken we ons zorgen voor de kostenstijging dit is niet wenselijk, de schuldenquote stijgt ook weer >250%. Het verzoek is aan D&H om dit te voorkomen. We willen een betaalbaar waterschap, we willen schulden niet doorschuiven naar de generaties na ons. We begrijpen daarentegen dat er kosten zijn die gemaakt moeten worden om te voldoen aan wettelijke taken, we begrijpen dat de uitgaven duurder zijn geworden, we begrijpen dat er meer taken terecht komen bij het waterschap, zonder budget vanuit het Rijk, maar toch vragen we D&H om transparantie in de kosten, daar waar mogelijk te versoberen, daar waar het niet haalbaar is, uitleg te geven aan de inwoners van ons werkgebied waarom de kosten stijgen. Heeft u als D&H gekeken naar versobering? Anders gezegd, wat heeft u als D&H gedaan om te voorkomen dat we boven de 250% uitkomen? En wanneer we bij de huidige inflatie de energiekosten eruit halen, is de 4,2% kostenstijging dan nog noodzakelijk? 

Het zal u niet verbazen gezien ons voorbehoud bij bestuursakkoord en het niet instemmen bij de PPN dat we niet in kunnen stemmen met de begroting. 

Het is geen gemakkelijke keuze om niet in te stemmen met de begroting, maar als CDA willen we meer zien van de keuzes die door D&H gemaakt worden. We willen dat de kosten niet de 'pan uit rijzen'  inmiddels tikken we de 132 miljoen aan omzet aan, dit was vier jaar geleden 100 miljoen een stijging van maar liefst 8,2%. We blijven als CDA scherp op de uitgaven zoals we ook de afgelopen vier jaar gedaan hebben en wanneer we het uit kunnen leggen dan kan dit betekenen dat het soms pijn doet om een hogere tariefstijging voor te stellen, maar dan moeten we dit wel aan u als inwoners uit kunnen leggen. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.