Verkiezingsprogramma 2023

Beste kiezer,

Op 15 maart 2023 vonden de verkiezingen plaats voor de Waterschapsbesturen in Nederland.

In de grote uitdagingen waar Nederland op dit moment voor staat hebben de waterschappen een belangrijke rol te vervullen. Denk daarbij aan het voorkomen van wateroverlast, watertekort, verdroging, de zorg voor een goede kwaliteit van ons oppervlakte- en grondwater en de grote woningbouwopgave.

We zullen moeten doorwerken aan het klimaatrobuust Waterschap. Als inwoner betekent het werk van het Waterschap meer dan u op het eerste oog wellicht zult denken. In veel van de keuzes waar Nederland momenteel voor staat speelt water een belangrijke rol. Het CDA is van mening dat het waterbewustzijn in Nederland daarom vergroot moet worden.

In mijn huidige rol als juridisch adviseur Ruimtelijke Ordening en voormalige rol als medewerker gebiedsontwikkeling bij de Dienst Landelijk Gebied heb ik ervaren dat je samen met inwoners en andere partijen op moet trekken bij het inrichten van hun omgeving. Ook in die samenwerking hebben we als Waterschap een belangrijke rol en willen we meer waterbewustzijn brengen. Dit moet er tegelijkertijd aan bijdragen dat inwoners en andere partijen ervaren hoe belangrijk het werk van het waterschap is.

Het CDA in het Waterschap Rijn en IJssel wil daar de komende vier jaar graag samen met u als inwoners én met betrokken partners als de provincie, de gemeenten en maatschappelijke organisaties binnen het Waterschapsbestuur mee aan de slag. 

Bewust, betrokken, betrouwbaar.

Danielle Robbertsen-Boon
Lijsttrekker CDA Waterschap Rijn en IJssel

Thema's

Lees hier wat we vinden van de thema's klimaatrobuust, innovatie & duurzaam, veilig, betrokken, woningbouwopgave en betaalbaarheid

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.