09 mei 2023

Bestuursakkoord "In vertrouwen samen vooruit"

Vanmiddag hebben alle fracties ingestemd met het bestuursakkoord. CDA heeft een stemverklaring afgegeven. Instemming onder voorbehoud van financiën en de bestuurlijke agenda. Hieronder leest u onze motivering.

Allereerst is dit bestuursakkoord tot stand gekomen door de gesprekken met alle fracties. Onze dank wordt uitgesproken aan (in)formateur Bussink en het ambtelijk apparaat wat ondersteuning heeft verleend. Er zijn veel vragen gesteld er is aan het bestuursakkoord geslepen en woorden zijn gewogen. Het resultaat is een bestuursakkoord waar iedereen iets in kan lezen en het uit kan leggen aan zijn of haar achterban wat er bedoeld wordt. Maar is het voor de inwoner wel leesbaar en te begrijpen. Immers het staat er in hoofdlijnen. Er worden geen prioriteiten gesteld, of zoals we in onze CDA fractie benoemd hebben het kompas ontbreekt.

De vragen die wij onszelf stellen is wordt er gehoor gegeven aan de vele kiezers die hun stem hebben laten horen. Ja, er is een nieuwe coalitie met een nieuw D&H en ja, de grootste partij samen met de al zittende heemraden komen terug in het Dagelijks Bestuur. Er werd door de (in)formateur een advies uitgebracht op basis van historisch besef wat niet verloren mocht gaan en niet op basis van programma overeenkomsten. (Bijna) alle fracties hebben dit historisch besef in hun fractie door AB leden die al jaren meelopen en weten hoe het proces gaat, zo ook de CDA fractie, we zijn juist een partij met geschiedenis in dit waterschapsbestuur.  Als CDA fractie zijn we over onze teleurstelling heengestapt, zoals de mensen ons kennen zijn we een verbindende middenpartij, we hebben de schouders eronder gezet en zijn aan de slag gegaan.

Dat brengt ons bij het bestuursakkoord. Hierin schuiven we moeilijke keuzes vooruit, als we mee instemmen dan zijn ook wij hier debet aan. CDA is dit niet, moeilijke keuzes moet je aanpakken en afwegen en doorpakken, niet uitstellen. Bijvoorbeeld, waar is de droogte gebleven in het stuk, tijdens de verkiezingen ging het over niets anders. Waarom staat deze niet in de bestuurlijke agenda? En dan natuur of biodiversiteit. Zo ook betaalbaarheid enkele fracties (waaronder CDA) hebben concreet aangegeven dat de kosten niet de pan uit mogen stijgen, maar hoe het er nu staat is anders dan verwoord tijdens de gesprekken voor het bestuursakkoord. Hier is duidelijk gezegd dat het streven is om 3% kostenstijging tot maximaal de inflatie. Dat is anders dan “We beogen de tarieven mee te laten stijgen met de inflatie en we houden als toetsingskader 3% per jaar aan”. Als wij het al niet duidelijk op kunnen schrijven hoe zal de inwoner dit dan lezen. Kunt u hier wat verduidelijking over geven? Want zoals het er nu staat maken we er een voorbehoud op. Wel zijn we blij met de handhaving van de maximale schuldenquote en het kwijtscheldingsbeleid , dit heeft zeer zeker onze instemming. En hiermee zorgen we ervoor dat niet de rekening bij onze volgende generatie komt liggen

We staan achter de basis voor dit akkoord, het “Waterbeheerprogramma 2022-2027”. Het uitgangspunt dat water en bodem sturend is, daar kan het CDA zich in vinden. Maar niet alles kan en we zullen moeten prioriteren, al was het alleen al om de uitvoeringskracht van de organisatie. Dat brengt ons bijvoorbeeld ook bij de bestuurlijke agenda, wie beheert deze? D&H of het AB (bijvoorbeeld de fractievoorzitters), oftewel wie heeft het kompas in handen? We willen niet achter de feiten aan lopen. Wie maken de dilemma’s helder en transparant en welke kernwaarden staan voorop bij het maken van keuzes?  En wordt dit dan de gewenste integrale afweging? En wanneer mogen wij die verwachten?

We kunnen ons voorstellen dat wij niet alleen als CDA fractie maar ook alle kiezers hier benieuwd naar zijn. Tot slot willen we de titel van het bestuursakkoord “In vertrouwen samen vooruit” beamen, maar wel met de kritische opmerkingen die we hiervoor benoemd hebben. We kunnen instemmen met dit bestuursakkoord, maar met voorbehoud van financiën en de bestuurlijke agenda.  We zullen als CDA fractie ons kritische maar inhoudelijke geluid de komende vier jaar laten horen.  We blijven een verbindende partij die constructief mee zal werken daar waar we voor staan, maar blijven het nieuwe D&H wel vragen naar het duidelijk maken van een lijn, prioritering en bovenal een helder kompas voor de komende vier jaar. Immers ambities hebben we allemaal, maar keuzes maken is noodzakelijk. Zie ook de brief van 8 mei 2023 waarin de Deltacommissie ons AB oproept om stil te staan bij de consequenties van de keuzes van vandaag en voor de toekomst.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.