16 juli 2023

Bestuursrapportage 2023-1 en Aqualysis

Afgelopen 4 juli hebben we de laatste AB vergadering gehad voor het zomerreces. We hebben een uitgebreide agenda behandeld waarbij gesproken is over meerdere onderwerpen. Twee daarvan verdienen aandacht om hierin benoemd te worden. 

BURAP 2023-1 Als CDA fractie zagen we een bestuursrapportage (BURAP) voor ons liggen die voortborduurt op eerdere BURAP’s maar wellicht toe is aan verandering van opzet omdat de veranderingen in rap tempo op ons afkomen, zoals klimaatverandering (zoals droogtes, extreme buien) maar ook bij grote maatschappelijke opgaves. Om als AB te kunnen sturen moeten we weten waar we als AB staan. Zitten we op koers? Is er actie nodig om bij te sturen? Zijn er risico’s die we over het hoofd zien? Past het binnen de planning van het jaar en binnen de uitvoering van de organisatie, of willen we liever opschuiven en prioriteren?

Als concrete voorbeelden noemen we de kpi’s. Hier heeft PvdA ook al meerder keren naar verwezen. Zo zien we in het jaarverslag dat een deel van de investeringen niet is gehaald maar deze vinden we niet terug in de BURAP. We missen een totaaloverzicht van de investeringen en wat de consequenties zijn, immers de investeringen worden over een langere termijn uitgesmeerd. We hebben een motie ingebracht, maar ook ingetrokken, omdat we een toezegging van Heemraad  Wissing-Kunst kregen dat zij samen met alle fracties wil kijken naar wat we graag terug willen zien in de BURAP, maar het ook breder op wil pakken in de financiële rapportages. Onze motie ging erover om samen te kijken naar hoe we de rapportages aan konden kleden en kunnen verbeteren waardoor we als Algemeen Bestuur meer kunnen sturen en overzicht kunnen houden. Nu dit op deze wijze is toegezegd konden wij de motie intrekken. 

Aqualysis Voor Aqualysis stond een zienswijze gewijzigde begroting 2023 en ontwerpbegroting 2024 op de agenda. Er werd een forse bijdrage gevraagd van alle deelnemende partijen omdat de organisatie niet op orde was en nu hersteld wordt. Naast de organisatie vragen ook de CAO wijziging een forse bijdrage en waren er extra fte noodzakelijk om het werk uit te kunnen blijven voeren. Als CDA zijn we niet tegen verhogingen door CAO-stijgingen en ook niet tegen extra fte om uitvoering te realiseren. Toch worden er extra fte gevraagd o.a. in management/bestuurslaag. Wij denken dat het goed is dat gemeenschappelijke regelingen ook kijken naar waar er bezuinigd kan worden en daarom hebben we als CDA niet voor gestemd. 

Zomer Voor nu wensen we een ieder een goede zomer toe waarbij we mogen genieten van de zon (en mogen hopen op veel regen in de nachtelijke uren). Als CDA fractie gaan we even vakantie houden en starten eind augustus weer met de eerste commissievergaderingen. 

Een hartelijke groet Theo, Marieke, Belinda en Danielle 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.