Mijn naam is Tom Berendsen: de lijsttrekker voor de verkiezingen van het Europees Parlement. Ik ben 40 jaar oud, lid van het Europees Parlement sinds 2019 en kom uit Breda. Ik ben getrouwd met Aniek en trotse vader van twee. 

Sinds ik in 2019 begon in het Europees Parlement is de wereld flink veranderd. De Coronacrisis, oorlog op ons continent en toenemende spanningen op het wereldtoneel hebben grote impact op onze samenleving. Net zoals de gevolgen van klimaatverandering, die we steeds duidelijker om ons heen zien en voelen.  
 
Deze onzekere tijden vragen om een krachtig christendemocratisch verhaal dat mensen houvast en perspectief biedt, ook in Europa.      
 
Als CDA werken we daarom aan een EU die bescherming biedt en zorgt dat we samen sterk staan in de wereld. Op onderwerpen zoals energie, defensie, migratie en digitalisering hebben we betere samenwerking nodig met de landen om ons heen.  
 
Juist omdat we Europese samenwerking zo belangrijk vinden en het draagvlak onder de EU willen behouden, hebben we ook de verantwoordelijkheid om kritisch te zijn. Bijvoorbeeld als de Europese Commissie onnodige regels voorstelt, doorschiet in marktdenken of op de stoel van lokale, regionale of nationale overheden gaat zitten.  

we moeten in Europa samenwerken waar dat ons sterker maakt en elkaar de ruimte geven waar dat nodig is

Het is een grote eer en verantwoordelijkheid om als kandidaat-lijsttrekker het stokje van Esther de Lange over te mogen nemen en ik dank haar voor haar onvermoeibare inzet als delegatieleider voor het CDA in Europa de afgelopen 10 jaar.  
 
Ik heb zin in de campagne en de samenwerking met alle kandidaten en vrijwilligers. Samen kunnen we ervoor zorgen dat mensen weer met vertrouwen voor het CDA kiezen. Zowel in november bij de Tweede Kamerverkiezingen, als bij de Europese verkiezingen in juni 2024.  
 
Ik hoop op jullie steun, laten we er samen iets moois van maken!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.