Ik stel me kandidaat voor het Europees Parlement om in een veranderende wereld onze manier van leven te blijven beschermen.

(Tom Berendsen)

Doe mee

Klik hier

De wereld verandert. Om als Nederland onze economische positie en onze manier van leven te behouden moet Brussel voor ons aan de slag. Ik wil problemen oplossen en kansen benutten voor onze regio’s en steden. Concreet betekent dat voor mij:

Voor bescherming

Brussel moet aan de slag voor onze veiligheid. Criminelen stoppen immers niet bij de grens. Grensoverschrijdende (drugs-)criminaliteit moet gezamenlijk worden aangepakt. Politie-, justitie en veiligheidsdiensten binnen Europa moeten nog beter gaan samenwerken. Door betere gegevensuitwisseling kunnen criminelen en terroristen niet langer in de anonimiteit verdwijnen zodra ze de grens overgaan.

Maatregelen om (de effecten van) klimaatverandering tegen te gaan moeten we in Europees verband nemen, net als het zekerstellen van onze energie. We kunnen het klimaatprobleem niet alleen oplossen op het postzegeltje Nederland. We hebben slimme, gezamenlijke Europese investeringen nodig in hernieuwbare energie, op plekken in de EU waar technieken het meest efficiënt en ruimtelijk het beste in te passen zijn.

Ik wil me inzetten voor de bescherming van de eigenheid en identiteit van regio’s. Eindhoven is geen Marseille en de Brabantse dorpen zijn niet te vergelijken met het Poolse platteland. Brussel moet luisteren naar de regio’s en steden en ze de ruimte geven, want zij weten wat nodig is.

Voor banen

Investeren in innovatie is van levensbelang voor onze economische positie in de wereld. Alleen dan kunnen we voorop blijven lopen. Brainport Eindhoven is daar een mooi voorbeeld van, maar er zijn veel meer plekken in Brabant en Zeeland waar slimme oplossingen bedacht worden.

Met een goede samenwerking tussen generaties kunnen we jongeren opleiden en de ervaring van oudere werknemers blijven benutten. Daar moet ook in Brussel aandacht voor zijn.

Nieuwe technologieën zijn welkom, maar we moeten controle houden over de invloed ervan op onze maatschappij. Het is belangrijk dat we de discussie blijven voeren met ondernemers die een nieuwe technologie willen uitrollen: wat betekent het voor onze maatschappij? In de VS is data van bedrijven, in China van de overheid. Ik wil dat in de EU de mensen baas blijven over hun informatie.

Voor bereikbaarheid

Mobiliteit, transport en logistiek zijn van groot belang voor onze economie. Snel, schoon en veilig zijn daarbij de sleutelwoorden. Met slimme oplossingen kunnen we steden bereikbaar houden. Maar ook voor een vitaal platteland is bereikbaarheid belangrijk, zodat studenten en werkenden in de dorpen kunnen blijven wonen en ouderen volop kunnen blijven meedoen.

Bereikbaarheid staat ook voorop in mijn werk als volksvertegenwoordiger, ik ben graag uw directe lijn met Brussel. Ik zal daarom volop aanwezig zijn en blijven in onze regio, zodat we samen problemen kunnen oplossen en kansen kunnen benutten

Nieuws van Tom

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.