Energie besparen in de praktijk

Iedereen is er van overtuigd dat energie besparen belangrijk is. Dit kan vrijwillig, maar steeds meer gaat de overheid verplichten om dat ook te doen. Zo moeten sportclubs en vooral de grootverbruikers onder hen, vanaf 1 juli dit jaar verplicht aantonen wat zij aan energiebesparing doen. Niet voldoen aan deze informatieplicht kan tot een dwangsom of zelfs een boete leiden. Ook voor o.a. agrarische bedrijven is kostenbesparing op energie van belang. In onze gemeente is veel expertise in de praktijk opgebouwd bij het Knopenbad en bedrijven op het industrieterrein.

Op woensdag 17 april 2019 organiseert CDA Montfoort-Linschoten een themabijeenkomst over energie besparen in de praktijk.

Van harte welkom!

Tijd: 20.00 uur

Locatie: BLR-Bimon Aardvletterweg 3a te Montfoort

Resultaat: kunstgrasvelden

We zijn blij met de resultaten die we in de afgelopen 4 jaar hebben behaald, zoals nieuwe kunstgrasvelden in Linschoten. #kenjewoonplaats#kiesvoorresultaat

Resultaat: brandweerkazerne

We zijn blij met de resultaten die we in de afgelopen 4 jaar hebben behaald, zoals een nieuwe brandweerkazerne in Linschoten; met veel zelfwerkzaamheid. #kenjewoonplaats #kiesvoorresultaat

Resultaat: Bloemperken

We zijn blij met de resultaten die we in de afgelopen 4 jaar hebben behaald, zoals de eerste aanleg van onderhoudsarme en fleurige perken in de wijk. #kenjewoonplaats #kiesvoorresultaat

Resultaat: woonzorg

We zijn blij met de resultaten die we in de afgelopen 4 jaar hebben behaald, zoals in het hart van Linschoten bijna 50 woonzorg appartementen. #kenjewoonplaats #kiesvoorresultaat

Resultaat: Heeswijkschool

We zijn blij met de resultaten die we in de afgelopen 4 jaar hebben behaald, zoals na het Kompas, nu nieuwbouw voor de Heeswijkschool. #kenjewoonplaats #kiesvoorresultaat

Trouwstad

We zijn blij met de resultaten die we in de afgelopen 4 jaar hebben behaald, zoals het ondernemersfonds. Dit versterkt de kracht van de bedrijven.#kenjewoonplaats #kiesvoorresultaat

Resultaat: Vlinderhof

We zijn blij met de resultaten die we in de afgelopen 4 jaar hebben behaald, zoals vernieuwing van de Vlinderhof in Montfoort. #kenjewoonplaats#kiesvoorresultaat

Resultaat

We zijn blij met de resultaten die we in de afgelopen 4 jaar hebben behaald, zoals rotondes op Blokland en in Linschoten. #kenjewoonplaats #kiesvoorresultaat

 

Bloesemhof

Het CDA Montfoort-Linschoten wil mensen die 24 uur per dag en 7 dagen in de week zorg nodig hebben, in hun eigen stad kunnen, blijven wonen. De opvangcapaciteit van de Bloesemhof wordt vergroot. #kenjewoonplaats

SWOM

Het CDA Montfoort-Linschoten wil dat inwoners zelf hun steentje bijdragen. Met behulp van de professionals van de SWOM en vele vrijwilligers ontmoeten en helpen inwoners elkaar. De SWOM verdient een goede ondersteuning vanuit de gemeente. #kenjewoonplaats

Trouwstad

Montfoort Trouwstad, een mooi initiatief om de lokale middenstand te stimuleren. Één van de resultaten die we in de afgelopen periode samen hebben behaald. #kenjewoonplaats

Verkeer

Het CDA Montfoort-Linschoten wil een toekomstgerichte verkeersinfrastructuur. Nieuwe rotondes in Linschoten en op Heeswijk Oost zorgen ervoor dat verkeersknelpunten verdwijnen en aan de rand van de stad komen meer oplaadpalen voor elektrische auto’s. #kenjewoonplaats

Glasvezel

Het CDA Montfoort-Linschoten wil dat inwoners met plezier kopen, werken en recreëren in hun eigen stad. De detailhandel krijgt ook de komende jaren een steuntje in de rug van het Ondernemersfonds. Ook wordt in 2018 overal glasvezel aangelegd. #kenjewoonplaats

Boeken lenen

Het CDA Montfoort-Linschoten wil kinderen en volwassenen eenvoudige toegang geven tot media en boeken. Boeken en andere media worden weer uitgeleend. Leesontwikkeling is uiterst belangrijk. #kenjewoonplaats

Ondernemersfonds

CDA Montfoort-Linschoten

“Het Ondernemersfonds zorgt ervoor dat we samen doelen bereiken” aldus Wim van der Stok, Marja van Kooten en Kees Birkhoff. Ben je het met hun eens? Stem dan ook CDA op 21 maart. #kenjewoonplaats

Blijf op de hoogte via: www.facebook.com/cdamontfoortlinschoten/

Reinigingsrechten

Het CDA Montfoort-Linschoten wil de reinigingsrechten voor inwoners verlagen door betere afvalscheiding. Een milieustraat zorgt voor een betere service op de gemeentewerf. #kenjewoonplaats

Blijf op de hoogte via: www.facebook.com/cdamontfoortlinschoten/

Kandidaten CDA Montfoort/Linschoten bekend

In de afgelopen periode hebben we de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen opgesteld. Jan Vlaar is ook komende verkiezingen weer de lijsttrekker.

We zijn ervan overtuigt dat we met deze kandidaten de juiste kwaliteiten in huis hebben om onze standpunten te realiseren.

De kandidaten:

 1. Jan Vlaar
 2. Marja van Kooten
 3. Ben van Eijk
 4. Berry Severs
 5. Wim van der Stok
 6. Carina van Os
 7. André Tiggeloven
 8. Gerben Hagoort
 9. Dries Veldman
 10. Kees Birkhoff
 11. Elbert Nagel
 12. Bas Essers
 13. Jan Vinkenburg
 14. Jeanne de Wit – de Goeij
 15. Rintsje Veltman
 16. Jan Vlooswijk
 17. Henk Treur
 18. Trudie Scherpenzeel
 19. Elly Vloowijk – Vendrig
 20. Erik van Kooten
 21. Pieter Verweij
 22. Bastiaan Witte
 23. Fijke Zuidam
 24. Annie Vlooswijk – Spruit
 25. Cor Roozenbeek
 26. Roel Scheper
 27. Piet van der Horst
 28. Arie Spruit
 29. Harry Schalkwijk
 30. Amandus de Koning

Glasvezel krijgt 2e kans

Inwoners van Montfoort en Linschoten krijgen twee maanden langer de tijd om te kiezen voor glasvezel om alsnog voldoende mensen over de streep te trekken op weg naar 40% aansluitingen. ''Montfoort krijgt een tweede kans'', aldus Eric Vos van E-Fiber. ''Vaak wachten mensen op elkaar. Als ze zien dat de buurman is aangehaakt, komen ze ook over de brug." In de gemeente Montfoort wordt het project nieuw leven ingeblazen met optimale informatie. Als eind maart de inschrijftermijn sluit en het percentage niet is gehaald, dan is het voor Montfoort einde verhaal.

Samenwerking met IJsselstein stopgezet

IJsselstein beëindigde op 16 december 2017 eenzijdig de samenwerking met de gemeente Montfoort. De samenwerking startte in 2014, maar zorgde voor veel problemen. In 2017 vielen er twee colleges in IJsselstein over de kwestie.

Dat de samenwerking is stopgezet met IJsselstein zorgt ervoor dat Montfoort en Linschoten zich nu als zelfstandige gemeente moeten handhaven. De gemeente Utrecht komt steeds dichterbij en zal ook Montfoort en Linschoten raken. Dat vraagt om een krachtig bestuur.

De gemeente Montfoort gaat in gesprek met IJsselstein over de consequenties van dit besluit.

222 handtekeningen voor behoud HAP Woerden

In de CDA kraam tijdens de jaarmarkt hebben 222 inwoners van Montfoort en Linschoten de petitie ondertekend voor het behoud van de Huisartsenpost in Woerden. Een verrassend groot aantal volgens de coördinator Van der Does aan wie de petitie is overhandigd. De opmerking dat er waarschijnlijk weinig aanbod van patiënten is, werd gepareerd met “heerlijk, dan heb je alle tijd om rustig je vaklitteratuur te lezen en meer tijd voor thuis”. De vrees dat alles achter de schermen al is beklonken is groot.
Kortom, het ziekenhuis en de artsen hebben aan de inwoners nog veel uit te leggen over het waarom en hoe. Of nog liever, besluiten dat de HAP in Woerden blijft.

Onvoldoende steun voor glasvezel

In de afgelopen periode zijn de inwoners en bedrijven in Montfoort opgeroepen om zich in te schrijven voor glasvezel. Via post en online en door middel van een glasvezelwinkel in het centrum zijn de inwoners geïnformeerd over het initiatief.

Toch hebben te weinig mensen belangstelling getoond. Hierdoor kan E-Fiber niet aan de slag met de aanleg van glasvezel. Hiervoor is de steun van 40 procent van de huishoudens en ondernemingen nodig.

Het CDA vindt dit jammer. Glasvezel zou een goede impuls geven aan het bedrijfsleven en ook bewoners profiteren van een snellere verbinding. In de komende periode blijven we ons inzetten voor een volledige dekking voor glasvezel.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.