Ondernemers

  • Middenstand in beide kernen ondersteunen daar waar mogelijk is om het winkelbestand op peil te houden. Bij wijzigingen in Montfoortse binnenstad en dorpskern Linschoten zijn winkeliers gesprekspartner gemeente.
  • Uitbreiding van het bedrijventerrein met 3 ha in Heeswijk Oost.
  • Woningbouwmogelijkheden voor de huisvesting van hun werknemers.
  • Vrijkomende (agrarische) bedrijfsruimte bestemmen voor kleinschalige zelfstandige woningen.
  • Ondernemers ondersteunen bij het vormgeven van technisch praktijkonderwijs (TechnoHUB en Yverta/Wellant) voor de kwalificatie van nieuw en zittend personeel.
  • Continueren ondernemersfonds.
  • Duidelijkheid voor en betrokkenheid van de agrarische ondernemers bij de gebiedsontwikkeling.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.