02 februari 2017

Het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA zoekt nieuwe Directeur (m/v)

Het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA (WI), gevestigd in Den Haag, bestaat uit een kleine groep (3,9 fte) wetenschappers, publicisten en administratief/organisatorische medewerkers. Het team ondersteunt de inhoudelijke verdieping van de christendemocratie door: onderzoek, het uitbrengen van beleidsadviezen, publicaties en het organiseren van het publieke debat. Het WI levert een bijdrage aan het strategische beleid van het CDA. Vanwege het vertrek van de huidige directeur, is het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA op zoek naar een nieuwe:                                                

Directeur (m/v)  


Functie-inhoud
 

U bent eindverantwoordelijk voor de totstandkoming en uitvoering van het WI-beleid. Tevens draagt u de integrale managementverantwoordelijkheid. U organiseert meningsvorming en stelt beleidsadviezen op. In teamverband draagt u zorg voor de samenhang van de studies van het instituut en draagt u bij aan de financiële en economische deugdelijkheid van deze studies. U onderhoudt intensieve contacten met politici, wetenschappers, deskundigen en vertegenwoordigers uit de samenleving. U scout deskundigen en betrekt ze waar nodig bij het opstellen van adviezen en studies. U treedt op als kennismakelaar. U begeleidt externe adviseurs bij de studies die zij ten behoeve van het instituut verrichten. U enthousiasmeert vele vrijwilligers die als redactielid, referent of op andere wijze aan het werk van het instituut bijdragen. U treedt op als representant van het christendemocratisch gedachtegoed tijdens discussiebijeenkomsten en andere fora in binnen- en buitenland. U ontwikkelt beleid om aan de producten van het WI brede bekendheid te geven.  

Functievereisten  

Van de directeur worden de volgende vaardigheden en ervaringen verwacht: 
● u bent een overtuigd christendemocraat met gedegen kennis van de grondslag en de ideeënwereld van het CDA;  
● u hebt een antenne voor en proactieve houding ten aanzien van nieuwe maatschappelijke en politieke ontwikkelingen;  
● u ontwikkelt, draagt uit en verdedigt innovatieve en creatieve plannen en voorstellen. Daarbij hebt u een visie hoe nieuwe en sociale media een rol kunnen spelen in het uitdragen van de studies van het WI;  
● u coördineert en draagt zelf bij aan multidisciplinaire (politiek en maatschappelijke gevoelige) onderzoeksprojecten;  
● u enthousiasmeert en verbindt mensen binnen en buiten het WI met elkaar;
● u hebt en onderhoudt een breed netwerk, binnen en buiten Den Haag en de academie;  
● u onderhoudt de contacten met het bestuur, fracties, wetenschappers, donateurs, maatschappelijke organisaties en de media;  
● u hebt aantoonbaar inzicht in meerdere van de volgende aangelegenheden, te weten: financieel-economisch, juridisch, sociaal en politiek-bestuurlijk;  
● u bezit over uitstekende communicatieve en redactionele vaardigheden;
● u hebt een academisch denk- en werkniveau en gebleken affiniteit met wetenschappelijk onderzoek (bijvoorbeeld door een promotie of andere wetenschappelijke publicaties). U hebt ervaring met en bezit de competentie om te acteren in een academische omgeving;
● u bent gezaghebbend in zowel het politieke als wetenschappelijke krachtenveld. U kunt dus zowel intellectueel als ook politiek-strategisch denken.    

Arbeidsvoorwaarden

Het CDA-WI hanteert de algemene arbeidsvoorwaarden zoals die ook gelden voor medewerkers van het CDA. Salarisindicatie: de functiebeloning is vergelijkbaar met schaal 14/15 voor rijksambtenaren. De functieomvang is 32 uur per week. Geboden wordt een uitdagende functie op het snijvlak van politiek en wetenschap.  

Reactie

● Voor inhoudelijke vragen kunt u zich wenden tot de voorzitter van het WI-bestuur,  prof. dr. P. Essers via: p.h.j.essers@tilburguniversity.edu.  
● U kunt uw interesse voor deze functie kenbaar maken door vóór 1 maart uw brief en CV te sturen aan: Selectiecommisie Directeur CDA-WI, p/a mevr. O. Bahadoersing, oesha.bahadoersing@wi.cda.nl.
● De eerste gesprekken vinden plaats op dinsdag 7 en vrijdag 10 maart.

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.