Steun het WI

Het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA (WI) brengt publicaties over uiteenlopende thema's uit, bezien vanuit een christendemocratische visie. We ondersteunen en adviseren landelijke en lokale CDA-politici en dragen bij aan verkiezingsprogramma's. We hebben een eigen kwartaaltijdschrift, Christen Democratische Verkenningen, en organiseren regelmatig symposia en lezingen om debat en discussie te stimuleren. Om ons hiervoor te blijven inzetten, kunnen we uw financiële steun goed gebruiken. Wij hopen dat ook u het WI wilt steunen. Zonder giften en donaties kunnen wij ons werk niet doen: het doordenken van het christendemocratisch gedachtegoed en vanuit vaste waarden nieuwe wegen verkennen. U kunt ons op verschillende manier ondersteunen:

- Word donateur
- Eenmalige gift
- Nalatenschap

U vindt hieronder de verschillende mogelijkheden uitgelicht. 

ANBI
Het WI heeft een ANBI-status, waardoor donaties aan het WI door de Belastingdienst worden aangemerkt als gift. Daarmee zijn de bijdragen belastingaftrekbaar, wat een bijdrage fiscaal aantrekkelijk maakt. U kunt uw gift ook periodiek schenken. Periodieke giften (minimaal vijf jaar) zijn volledig aftrekbaar zonder aftrekdrempel.

 Heeft u nog vragen? Neem dan contact gerust met ons op via [email protected] of 070 34 24 874.

Word donateur

Wat kunt u van ons verwachten?
Donateurs ontvangen uitnodigingen voor bijeenkomsten van ons wetenschappelijk instituut en onze digitale nieuwsbrief, die ongeveer zes keer per jaar verschijnt. Daarnaast kunt u onze rapporten en ons tijdschrift Christen Democratische Verkenningen ontvangen. Het ontvangen van deze publicaties is afhankelijk van uw donatiebedrag. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen via 070-34 24 874 of [email protected] 

< € 50 per jaar: u ontvangt de nieuwsbrief en rapporten digitaal
> € 50 per jaar: u ontvangt de nieuwsbrief en rapporten digitaal + u krijgt ons tijdschrift Christen Democratische Verkenningen, dat vier keer per jaar verschijnt, thuisgestuurd
> € 75 per jaar: u ontvangt de nieuwsbrief + u krijgt onze rapporten thuisgestuurd + u krijgt ons tijdschrift Christen Democratische Verkenningen, dat vier keer per jaar verschijnt, thuisgestuurd

Aanmelden als donateur?
Neem contact met ons op via [email protected] of 070-34 24 874

Eenmalige donatie

Doneren
Hoeveel wilt u doneren?*

* Verplicht veld

Nalatenschap

U kunt het Wetenschappelijk Instituut (WI) voor het CDA opnemen in uw testament. Op die manier kunt u ook na uw overlijden bijdragen aan de doordenking van het christendemocratisch gedachtegoed. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden.

1. Benoem het Wetenschappelijk Instituut tot erfgenaam
Als u het WI benoemt tot (mede-)erfgenaam, ontvangt het WI na uw overlijden een gedeelte van uw complete vermogen.

2. Laat een vast bedrag na
U kunt ook een vast bedrag nalaten (een legaat). Bij het nalaten van een legaat kunt u heel precies bepalen -hoeveel het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA bij uw overlijden ontvangt.

Wilt u nalaten aan een specifiek project of een bepaald onderwerp? Dat kan, neem hiervoor gerust contact met ons op. Ook als u meer informatie over het nalaten aan het WI wilt ontvangen, dan horen wij het graag. Neem contact met ons op via 070 - 34 24 874 of [email protected].

Belasting bij een nalatenschap
Goede doelen en organisaties met een ANBI-status, zoals het WI, hoeven geen belasting te betalen over nalatenschappen. U kunt dus belastingvrij nalaten.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.