Bestuur WI

Voorzitter
drs. R. (Richard) van Zwol

Vicevoorzitter
drs. C.M. (Corien) Wortmann-Kool

Penningmeester
drs. J.F. (Hans) Huibers

Bestuursleden
dr. M. (Mohamed) Ajouaou
dr. B.L.M. (Brigitte) Bauer
mr. J.M. (Marius) Buiting
prof. dr. G. (George) Harinck
mr. F.T. (Froukje) de Jonge
E.H.M. (Esther) Leferink MSc
drs. P.J. (Peter) van Mierlo
dr. F.A. (Frank) Petter
mr. R.E.N. (Rutger) Ploum (q.q. voorzitter CDA)

Secretaris
drs. P.H.J. (Pieter Jan) Dijkman (q.q. directeur WI)

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.