JAN PRIJ

Jan Prij

Redactiesecretaris CDV

Contactgegevens

e: [email protected] 
aanwezig: dinsdag en woensdag

Jan Prij is redactiesecretaris van ons tijdschrift Christen Democratische Verkenningen.

Over Jan Prij
Drs. J. (Jan) Prij is econoom en filosoof. Hij werkt als publicist, redacteur, spreker en zingever en (s)preekt het liefst over filosofische, economische, religieuze en levensbeschouwelijke thema’s met maatschappelijke en politieke relevantie. 

Recente publicaties

Jan Prij, God en Geld, Utrecht: Klement, 2018. Zie ook: https://www.uitgeverijtenhave.nl/boek/god-en-geld/

Essay 'Vrolijke zwaarmoedigheden in de lijdenstijd' op de website van Het Goede Leven, zie https://www.hetgoedeleven.nl/artikelen/vrolijke-zwaarmoedigheden-in-de-lijdenstijd

Blog 'Burgerlijke ongehoorzaamheid motor politieke verandering' op de Tocqueville-website, zie https://www.ru.nl/tocqueville/blog/blog/0/burgerlijke-ongehoorzaamheid-motor-politieke/  

Jan Prij & Pieter Jan Dijkman, 'Liever publieke dan multiculturele gerechtigheid', essay in de bundel van Jonathan Chaplin (e.a.), onder redactie van Renéé van Riessen & Jan Hoogland, Multiculturele gerechtigheid, Amsterdam: Buijten & Schipperheijn, 2020. Zie: https://shop.buijten.nl/product/multiculturele-gerechtigheid/Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.