CDV_2017-01_00_COVER_9mm_proef1.indd
26 april 2017

Persbericht; Verschijning CDV-lentenummer "De toekomst van politieke partijen"

Gevestigde politieke partijen hebben een nieuw elan nodig. Ze hebben zich in de loop van de jaren ontwikkeld van een “party on the ground” tot een “party in public office” en dat is ten koste gegaan van de voeling met de samenleving. Het is nodig werk te maken van een sterkere inhoudelijke profilering en nieuwe verbindingen met burgers tot stand te brengen, buiten de traditionele partijorganisaties om. Dat stelt de Vlaamse hoogleraar Kris Deschouwer in het nieuwe nummer van Christen Democratische Verkenningen (CDV) dat vandaag verschijnt.
Lees verder

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.