25 april 2018

Boek van WI-medewerker Jan Prij gepresenteerd

Op vrijdag 20 april werd het boek God en geld, geschreven door Jan Prij, redactiesecretaris van CDV, aangeboden aan Ernst Hirsch Ballin en Ruben van Zwieten op een drukbezochte presentie bij boekhandel Donner in Rotterdam. 

De these van het boek God en geld is dat in de kern religie, economie en politiek vormen van hermeneutiek zijn. Hermeneutiek staat voor de kunst om andermans stem over te brengen te vertalen en te vertolken. Religie, economie en politiek draaien in essentie niet om vormen van zelfzucht, eigen belang en machtsstrijd, maar om het verplaatsen in andermans belang en het onder woorden brengen van nog ongehoorde perspectieven, zo benadrukte Jan Prij in zijn inleiding op het boek.

Het Trump-virus 
De platte visie op de werkelijkheid als enkel gericht op het vooropstellen van het eigenbelang wordt in God en geld het Trump-virus genoemd waarmee we allemaal besmet zijn geraakt. Deze besmetting is niet onschuldig en heeft allerlei religieuze, economische en politieke crisisverschijnselen tot gevolg (zoals fundamentalisme, economische crisis en populisme).

Anders kijken: Verbinden, verraden, vormen, vieren
Wanneer we met een hermeneutische blik naar de sociale werkelijkheid bekijken kunnen we beter duiden wat er aan de hand is. Dit boek biedt met een hermeneutische visie een vaccin tegen het Trump-virus aan de hand van vier karakteristieken namelijk: verbinden, verraden, vormen/humaniseren en vieren. Deze karakteristieken zijn terug te voeren op de lotgevallen van Hermes, een dubbelzinnige mythische figuur die de boodschapper van de goden was (deel 1 over religie), beschermheer van de handelaren en de dieven (deel 2 over economie) en vredestichter (deel 3 over politiek). In vier hoofdstukken per deel worden deze karakteristieken voor religie, economie en politiek uitgewerkt.

Taal die verbindt of verdeelt 
Ernst Hirsch Ballin (oud-voorzitter van de CDV-redactie, oud-minister, universiteitshoogleraar aan de Tilburg University en hoogleraar Rechten van de mens aan de Universiteit van Amsterdam) benadrukte in zijn reactie het belang van het WI voor het CDA en van het verschijnen van dit boek. Het opent de ogen voor het belang van taal, onderlinge afspraken en communicatie als basis voor het verstaan van religie, economie en politiek. Wie bedoelen politici bijvoorbeeld precies als ze het hebben over 'Wij'? Is het een verbindend 'wij' of wordt er daarmee een scheiding gemaakt tussen autochtonen of allochtonen, huidige bewoners van Nederland en nieuwkomers? Hij nodigde de lezer uit om vanuit de eigen interesse dit mooie en toegankelijke boek te lezen. 'Door lezing van dit boek wordt je op andere gedachten en nieuwe ideeën gebracht. Je stapt anders uit dit boek dan je er in bent gegaan.'

Verschillende werelden 
Ruben van Zwieten, initiatiefnemer van De Nieuwe Poort, huis voor ontmoeting en inspiratie gevestigd in Amsterdam op de Zuidas en in Rotterdam op het Weena, hield in zijn bijdrage de rol van de poëtische verbeelding hoog. Ook maakte hij duidelijk dat het verbinden tussen de wereld van God en geld zo eenvoudig nog niet is. Wat te denken van een econoom die bij dominee Van Zwieten op bezoek komt aan de Zuidas en op zijn vraag waarom hij wil trouwen antwoordt dat hij 'de verbintenis met zijn aanstaande partner als een logische volgende stap in zijn carrière ziet?' Heeft hij wel werkelijk verstaan waar het zowel in de economie als in de liefde om draait?

Wilt u het boek bestellen? Klik dan hier.

Lees hier de 4-sterrenrecensie in Trouw over God en Geld: 'Lessen van Hermes, bepaald geen voorbeeldige held'. 

Op vrijdag 20 april werd het boek God en geld, geschreven door Jan Prij, redactiesecretaris van CDV, aangeboden aan Ernst Hirsch Ballin en Ruben van Zwieten op een drukbezochte presentie bij boekhandel Donner in Rotterdam. 

De these van het boek God en geld is dat in de kern religie, economie en politiek vormen van hermeneutiek zijn. Hermeneutiek staat voor de kunst om andermans stem over te brengen te vertalen en te vertolken. Religie, economie en politiek draaien in essentie niet om vormen van zelfzucht, eigen belang en machtsstrijd, maar om het verplaatsen in andermans belang en het onder woorden brengen van nog ongehoorde perspectieven, zo benadrukte Jan Prij in zijn inleiding op het boek.

Het Trump-virus 
De platte visie op de werkelijkheid als enkel gericht op het vooropstellen van het eigenbelang wordt in God en geld het Trump-virus genoemd waarmee we allemaal besmet zijn geraakt. Deze besmetting is niet onschuldig en heeft allerlei religieuze, economische en politieke crisisverschijnselen tot gevolg (zoals fundamentalisme, economische crisis en populisme).

Anders kijken: Verbinden, verraden, vormen, vieren
Wanneer we met een hermeneutische blik naar de sociale werkelijkheid bekijken kunnen we beter duiden wat er aan de hand is. Dit boek biedt met een hermeneutische visie een vaccin tegen het Trump-virus aan de hand van vier karakteristieken namelijk: verbinden, verraden, vormen/humaniseren en vieren. Deze karakteristieken zijn terug te voeren op de lotgevallen van Hermes, een dubbelzinnige mythische figuur die de boodschapper van de goden was (deel 1 over religie), beschermheer van de handelaren en de dieven (deel 2 over economie) en vredestichter (deel 3 over politiek). In vier hoofdstukken per deel worden deze karakteristieken voor religie, economie en politiek uitgewerkt.

Taal die verbindt of verdeelt 
Ernst Hirsch Ballin (oud-voorzitter van de CDV-redactie, oud-minister, universiteitshoogleraar aan de Tilburg University en hoogleraar Rechten van de mens aan de Universiteit van Amsterdam) benadrukte in zijn reactie het belang van het WI voor het CDA en van het verschijnen van dit boek. Het opent de ogen voor het belang van taal, onderlinge afspraken en communicatie als basis voor het verstaan van religie, economie en politiek. Wie bedoelen politici bijvoorbeeld precies als ze het hebben over 'Wij'? Is het een verbindend 'wij' of wordt er daarmee een scheiding gemaakt tussen autochtonen of allochtonen, huidige bewoners van Nederland en nieuwkomers? Hij nodigde de lezer uit om vanuit de eigen interesse dit mooie en toegankelijke boek te lezen. 'Door lezing van dit boek wordt je op andere gedachten en nieuwe ideeën gebracht. Je stapt anders uit dit boek dan je er in bent gegaan.'

Verschillende werelden 
Ruben van Zwieten, initiatiefnemer van De Nieuwe Poort, huis voor ontmoeting en inspiratie gevestigd in Amsterdam op de Zuidas en in Rotterdam op het Weena, hield in zijn bijdrage de rol van de poëtische verbeelding hoog. Ook maakte hij duidelijk dat het verbinden tussen de wereld van God en geld zo eenvoudig nog niet is. Wat te denken van een econoom die bij dominee Van Zwieten op bezoek komt aan de Zuidas en op zijn vraag waarom hij wil trouwen antwoordt dat hij 'de verbintenis met zijn aanstaande partner als een logische volgende stap in zijn carrière ziet?' Heeft hij wel werkelijk verstaan waar het zowel in de economie als in de liefde om draait?

Wilt u het boek bestellen? Klik dan hier.

Lees hier de 4-sterrenrecensie in Trouw over God en Geld: 'Lessen van Hermes, bepaald geen voorbeeldige held'. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.