21 februari 2023

CDA & WI presenteren nieuwe gezinsvisie

Geborgen kinder- en jeugdjaren zijn van onschatbare waarde. Gezin en familie zijn de meest basale vormen van samenleven. Maar ze staan onder druk. Op 18 februari presenteerde Hilde Palland samen met het WI een nieuwe gezinsvisie.

‘Dat mijn kinderen het goed hebben’, is voor veel mensen het antwoord op de vraag wat het belangrijkst is in hun leven. De verantwoordelijkheid voor je kind verandert je kijk op de wereld, op de samenleving. Een gezin is voor ons een verband waar een kind liefdevol kan opgroeien. De plek waar mensen onvoorwaardelijk voor elkaar zorgen en kinderen zich veilig voelen. Het is je basis en je thuis.

In gezin en familie draait het om liefde, trouw en zorg. Die waarden staan vaak onder druk omdat in de huidige maatschappij veel aankomt op individuele gezinnen. De combinatie van werk, zorg en tijd voor elkaar is topsport. Veel ouders voelen de spanning van alle ballen in de lucht moeten houden. Over de vraag hoe we gezinnen beter kunnen ondersteunen, gaat het te weinig in Den Haag. De laatste nota gezinsbeleid van een kabinet stamt uit 2008: 15 jaar geleden. En door die houding moet vaak achteraf professioneel worden ingegrepen in gezinnen, als problemen zijn ontstaan. Ook is de verborgen aanname dat economische motieven belangrijker zijn. Maar een goed gezinsleven is een doel op zich. 

Vernieuwend gezinsbeleid is gewenst, om het gezinsleven in te bedden in het geheel van de samenleving. Samen met de Tweede Kamerfractie van het CDA bracht het WI deze gezinsvisie uit. It takes a village to raise a child: een gemeenschap is nodig om kinderen te laten opgroeien. Daarover gaat deze visie. Over een samenleving die gezinnen de ruimte laat en hen juist daarom ondersteunt. Het is tijd voor gezinsbeleid!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.