24 juni 2020

CDV 'Corona en dan?' verschenen

Het CDV-zomernummer is verschenen met veel christendemocratisch denken over de wereld na corona. De pandemie laat zien dat temidden van de rivaliserende grootmachten China en de VS een sterk, verbindend, waardengedreven en vernieuwend Europa noodzakelijk is, stellen Jan Peter Balkenende en Jaap de Hoop Scheffer in interviews. Ook aandacht voor de samenwerking van het CDA met populisten. Samenwerking categorisch afwijzen is volgens Piet Hein Donner een ‘te gemakzuchtige reactie’, die ‘averechtse gevolgen’ kan hebben.

Het zomernummer van Christen Democratische Verkenningen is voornamelijk aan twee actuele kwesties gewijd: de coronacrisis en de samenwerking van het CDA met Forum voor de Democratie. Volgens oud-Kamerlid en dierenarts Henk-Jan Ormel laat de coronapandemie zien dat de christendemocratische visie op de voedselketen herijkt moet worden, waarbij circulaire landbouw noodzakelijk is. ‘Megastallen zijn geen duurzame oplossing voor de wereld’, aldus Ormel, die innovatieve landbouwmethodes en ruimte voor familiebedrijven bepleit.

Filosoof Ad Verbrugge stelt dat de ‘uitzonderlijke maatregelen’ waarmee landen de coronacrisis hebben aangepakt de wereldorde onder druk zet en een toestand creëert die erger is dan de kwaal. Met ‘het voorkomen van een mogelijke chaos op de korte termijn ontstaat juist het risico van een veel grotere chaos op langere termijn: denk aan een economische depressie, massawerkloosheid, oplopende sociale spanningen’. Volgens Verbrugge laat de reactie op het coronavirus een diepe angst zien. ‘Het is de uiting van een verkrampte geestesgesteldheid, waarin we onze realiteitszin verliezen en onze eindigheid niet willen aanvaarden.’ Wie meent dat er veel minder had moeten gebeuren, vraagt volgens voorzitter van het Veiligheidsberaad Hubert Bruls echter ‘iets aan politici wat je aan jezelf nooit zou durven vragen. ‘Vindt iemand (...) nou werkelijk dat het kabinet niets had moeten doen terwijl er mensen dood gingen aan corona?’ 

Sterk Europa
In een interview stelt Jan Peter Balkenende dat de coronacrisis de rol van natiestaat en overheid weliswaar lijkt te benadrukken, maar dat juist daarom de wereldwijde onderstroom van maatschappelijke verbondenheid versterkt moet worden. ‘Samenwerking, verbinding en duurzaamheid zijn nu van wezenlijker belang dan het hameren op de natiestaat.’ Uit de EU stappen, zoals sommige partijen bepleiten, zou volgens de oud-premier ‘zelfmoord voor Nederland als natie’ betekenen. EU-landen die tornen aan de democratische rechtsstaat en Europa enkel als ‘wingewest’ zien waar ze subsidies kunnen halen, moeten sancties krijgen. Jaap de Hoop Scheffer bepleit dat Europa een geopolitieke rol van betekenis moet spelen om overeind te blijven tussen Amerika en China. Hij roept het CDA op zijn Europese roeping niet te verloochenen door omwille van eventuele kiezersgunst de populisten te kopiëren. ‘Kiezers gaan liever voor het echte product dan voor namaak.’

Samenwerking FvD 
In het actualiteitsdeel in CDV een aantal artikelen naar aanleiding van de samenwerking in Noord-Brabant van het CDA met FvD. Oud-minister Piet Hein Donner vindt categorische afwijzing van bestuurlijke samenwerking een ‘te gemakzuchtige reactie’, hoe bedenkelijk hij de opvattingen van Baudet ook vindt. Uitsluiting is ‘vooral een gebaar dat slechts het eigen belang en het gevoel van eigenwaarde dient’. Het gaat er volgens hem ‘niet om hoe we zelf van alle smetten vrij blijven; het gaat erom hoe het land effectief voor die opvattingen behoed kan worden’. Donner roept het CDA op daarover een debat te voeren en niet ‘weer mokkend uit elkaar‘ te gaan. Ook Hubert Bruls pleit voor debat met het oog op de Kamerverkiezingen in 2021. Volgens filosoof Sjaak Koenis doet het CDA er goed aan niet enkel afkeurend over populisten te spreken, omdat hun opkomst ook iets zegt over het functioneren van gevestigde partijen zoals het CDA. De partij kan beter onderzoek doen naar de onvrede onder mensen, bijvoorbeeld ten aanzien van de eigen CDA-opstelling in het landbouwdebat.

In de rubriek Dwars een debat over eurobonds. Hoogleraar en CDV-redactielid Eelke de Jong pleit hiervoor, omdat ze goed zijn voor Nederland en de pensioenen. Oud-minister Onno Ruding is tegen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.