06 april 2020

CDV over vijf jaar decentralisaties sociaal domein verschenen

Onderzoek naar vijf jaar decentralisaties op het sociaal domein laat zien dat subsidiariteit gemakkelijker gezegd dan gedaan is. De decentralisaties op het gebied van werken, jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning die in 2015 zijn ingezet, vormen daarmee een lakmoesproef voor het CDA en de christendemocratie.

Dat is een van de conclusies van het Lentenummer 2020 van Christen Democratische Verkenningen.Het tijdschrift bekijkt van diverse kanten de decentralisaties ten aanzien van de Jeugdwet, de Participatiewet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van 2015. ‘De belofte van de decentralisaties was dat we van “systeemwereld” naar “leefwereld” zouden gaan. Die aanpassing duurt langer en is taaier dan ik verwacht en gehoopt had’, aldus Erik Dannenberg, een van de architecten van de decentralisaties. Ook minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) erkent dat nog niet alles gaat zoals het moet. Zo vindt hij het goed dat gemeenten meer zicht op jongeren met problemen hebben gekregen. Maar dit kan ook doorslaan. ‘Er zijn nu gemeenten waar meer dan vijftien procent van de jongeren in de jeugdzorg zit. Dat kan nooit de bedoeling zijn.’ Ook wil De Jonge af van de verplichting om gemeentelijke zorgtaken openbaar en Europees aan te besteden. ‘De zorg ís geen markt, laat staan een Europese markt.’

Tegelijk is er in CDV ook kritiek op bepaald handelen van de rijksoverheid. Zo stelt Rienk Janssens van de VNG dat het rijk zich ‘niet de hoeder van het decentralistische stelsel heeft betoond, maar de oude centralistische lijn heeft voortgezet’, en meent Frank van den Heuvel dat de decentralisaties teveel vanuit Den Haag en minder vanuit de gemeenten zijn ingezet.

Lees hier (gratis) het redactioneel 'Vijf jaar decentralisaties als lakmoesproef voor de christendemocratie'

Lees hier (gratis) het artikel 'Radicale subsidiariteit als praktische wijsheid van Geerten Boogaard en Rogier van der Wal

Vóór de coronacrisis
Het lentenummer van CDV is grotendeels vóór de coronacrisis tot stand gekomen. Dit is het meest voelbaar in het actualiteitsdeel. Zo is er een interview met voormalig CDA-leider en huidig voorzitter van Bouwend Nederland Maxime Verhagen, waarin hij uitspraken doet over het gebrek aan daadkracht en totaalvisie die hij bij kabinet en coalitie waarnam op het gebied van stikstof, bouw, landbouw en onderwijs. Hij gaat daarbij ook in op de rol van populistische partijen als PVV en Forum voor Democratie.

Paul Rüpp, voormalig politiek bestuurder in Noord-Brabant, behandelt de vraag onder welke voorwaarden het CDA kan samenwerken met populistische partijen, zoals nu actueel is in de besprekingen met Forum voor Democratie in Brabant. Rüpp laat zien dat er een wezenlijk verschil is tussen de ‘stemmingendemocratie’ van populisten en de ‘overlegdemocratie’ die de christendemocratie voorstaat.

Verder bijdragen van de CDA-Kamerleden Chris van Dam (over de wijze waarop de VVD met de rol van religie in de samenleving omgaat) en Pieter Heerma en Agnes Mulder (over duurzaamheid en klimaat). Ook deze bijdragen zijn geschreven voordat de coronacrisis in volle omvang zichtbaar werd.

Bekijk hier de inhoudsopgave van het CDV-nummer 'Vijf jaar decentralisaties' (lente 2020)

Artikelen online lezen? Ga naar www.tijdschriftcdv.nl 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.