26 juni 2019

Elco Brinkman: ‘CDA kan als volkspartij niet om stad heen’

CDV Zomer 2019 verschenen!
'Divers Europa'


Het CDA heeft ‘letterlijk en figuurlijk de stad links laten liggen. Wil je een echte volkspartij zijn, dan kun je niet om de stad heen’. Dat stelt oud-senator Elco Brinkman in een interview met
Christen Democratisch Verkenningen dat deze week verschijnt. ‘We moeten ons niet, om het in hedendaagse termen te zeggen, terugtrekken in Tubbergen, maar brede lagen van de bevolking opzoeken, zowel qua huidskleur, inkomen, opleiding, bevolkingsgroep en verhouding stad en platteland.’

Brinkman doet zijn uitspraak naar aanleiding van zijn memoires ‘Bouwen en bewaren’, die onlangs uitkwamen. In vergelijkbare bouwtermen spreekt hij over de noodzaak van ‘een wederopbouw van de christendemocratie’, die zich moet uiten in zowel het doordenken van christendemocratische ideeën als het zoeken naar een brede groep kiezers. ‘Het goede van Lubbers was dat hij via een combinatie van magie en beleid de volle breedte van de samenleving wist aan te spreken. Dat is opnieuw de grote uitdaging voor het CDA.’

Abortus
Brinkman geeft in het gesprek aanzetten tot het doordenken van christendemocratische thema’s. Daaronder valt de vraag of het terecht is dat de overheid steeds meer opdraait voor de financiële gevolgen van individuele keuzes van een liberale leefstijl. ‘Natuurlijk mag je een avondje stappen, maar is het zo dat een abortus die daarna uitgevoerd wordt, voor rekening van de overheid of gemeenschap moet komen? Is het echt zo gek om pubers na een avondje comazuipen zelf voor de financiële gevolgen van hun gedrag te laten opdraaien? Moeten de gevolgen van echtscheidingen op het bordje van de gemeenschap komen te liggen? Hetzelfde geldt voor wangedrag van voetbalsupporters en tal van andere kosten door individueel of groepsgedrag.’

Lees hier het interview met Elco Brinkman

Kernwaarden
In een beschouwing over het CDA stelt de Amsterdamse politicoloog Tom van der Meer dat de partij haar kernthema ‘normen en waarden’ nauwelijks nog uitspeelt. ‘Die strategie is vol risico’s’, aldus Van der Meer, omdat andere partijen in het ontstane gat kunnen springen. ‘Het CDA moet bijvoorbeeld vrezen voor de ChristenUnie van Gert-Jan Segers’. Met de ‘uitgesproken rechts-conservatieve koers’ van Sybrand Buma ‘schurkte het CDA aan tegen de VVD en de PVV. Dat speelde vooral die twee partijen in de kaart’, waarschuwt Van der Meer. ‘De extra aandacht die je genereert voor een thema of visie waarvan je niet de eigenaar bent, werkt eerder in het voordeel van de rivaal die je beoogt te passeren.’ Van der Meer adviseert het CDA ‘de eigen kernwaarden uit te dragen en zo herkenbaar te blijven’.

Ook wordt het debat over kernenergie in CDV heropend. Henri Bontenbal stelt dat kernenergie kan helpen in de strijd tegen klimaatverandering en dat ze ‘over de hele keten een vrij veilige technologie’ blijkt te zijn. Jan-Willem van den Beukel vindt kernafval, op de korte maar zeker ook op de lange termijn gevaarlijk, vooral omdat het risico op terroristisch misbruik te groot is. ‘Christendemocraten moeten solidair zijn met komende generaties.’

Divers Europa
Het thema van CDV is deze zomer ‘Divers Europa’ en onderzoekt welke alternatieven er zijn voor de Europese Unie, naast het uiteenvallen van de Unie of juist het tegenovergestelde van een federale structuur. De opstellers van het WRR-rapport Europese Variaties, Ernst Hirsch Ballin, Huub Dijstelbloem en Mathieu Segers spreken van een ‘heilloze tegenstelling waardoor we ons niet moeten laten vangen. Het gaat ons om de kwaliteit van de Europese ontwikkeling’.

Oud-minister van Defensie Eimert van Middelkoop (CU) bepleit in dit verband een scenario waarin de EU van binnen naar buiten klapt. ‘De Europese focus zal onvermijdelijk moeten gaan verschuiven van de interne opbouw van de Unie naar een positionering in het veranderende internationale krachtenveld’, waarbij volgens hem gedacht moet worden aan het benutten van ‘machtspolitieke potenties’ op economisch terrein. ‘Soms zal het dan inderdaad à la Trump Europe first moeten worden.’

Hoogleraar Luuk van Middelaar voorziet dat de druk om op bepaalde terreinen in een ‘kerngroep van de grote en kleinere noordwestelijke lidstaten samen te werken, desnoods buiten de bestaande kaders om’, zal toenemen. ‘Nederland moet voor die ontwikkeling niet beducht zijn, maar erop anticiperen.’ Voormalig voorzitter van de Europese Raad Herman Van Rompuy zegt in een interview juist het idee van kopgroepen niet te zien zitten. ‘Het is het best om zoveel mogelijk met zijn allen verder te werken aan de grote vragen van deze tijd.’ CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt hekelt in gesprek met CDV het feit dat kritiek op de EU vaak als anti-Europa wordt uitgelegd. ‘Eigenlijk doen sommige pro-Europese politici die maar doordrammen en enthousiasme eisen voor alle Franse of Duitse voorstellen, meer aan ondermijning van de EU dan de eurokritische partijen.’

Bekijk hier de inhoudsopgave

Voor meer informatie kunt u terecht op https://www.tijdschriftcdv.nl/ 

of bij Marc Janssens, hoofdredacteur van CDV (marc.janssens@wi.cda.nl) of bij Jan Prij, redactiesecretaris (jan.prij@wi.cda.nl).

CDV Zomer 2019 verschenen!
'Divers Europa'


Het CDA heeft ‘letterlijk en figuurlijk de stad links laten liggen. Wil je een echte volkspartij zijn, dan kun je niet om de stad heen’. Dat stelt oud-senator Elco Brinkman in een interview met
Christen Democratisch Verkenningen dat deze week verschijnt. ‘We moeten ons niet, om het in hedendaagse termen te zeggen, terugtrekken in Tubbergen, maar brede lagen van de bevolking opzoeken, zowel qua huidskleur, inkomen, opleiding, bevolkingsgroep en verhouding stad en platteland.’

Brinkman doet zijn uitspraak naar aanleiding van zijn memoires ‘Bouwen en bewaren’, die onlangs uitkwamen. In vergelijkbare bouwtermen spreekt hij over de noodzaak van ‘een wederopbouw van de christendemocratie’, die zich moet uiten in zowel het doordenken van christendemocratische ideeën als het zoeken naar een brede groep kiezers. ‘Het goede van Lubbers was dat hij via een combinatie van magie en beleid de volle breedte van de samenleving wist aan te spreken. Dat is opnieuw de grote uitdaging voor het CDA.’

Abortus
Brinkman geeft in het gesprek aanzetten tot het doordenken van christendemocratische thema’s. Daaronder valt de vraag of het terecht is dat de overheid steeds meer opdraait voor de financiële gevolgen van individuele keuzes van een liberale leefstijl. ‘Natuurlijk mag je een avondje stappen, maar is het zo dat een abortus die daarna uitgevoerd wordt, voor rekening van de overheid of gemeenschap moet komen? Is het echt zo gek om pubers na een avondje comazuipen zelf voor de financiële gevolgen van hun gedrag te laten opdraaien? Moeten de gevolgen van echtscheidingen op het bordje van de gemeenschap komen te liggen? Hetzelfde geldt voor wangedrag van voetbalsupporters en tal van andere kosten door individueel of groepsgedrag.’

Lees hier het interview met Elco Brinkman

Kernwaarden
In een beschouwing over het CDA stelt de Amsterdamse politicoloog Tom van der Meer dat de partij haar kernthema ‘normen en waarden’ nauwelijks nog uitspeelt. ‘Die strategie is vol risico’s’, aldus Van der Meer, omdat andere partijen in het ontstane gat kunnen springen. ‘Het CDA moet bijvoorbeeld vrezen voor de ChristenUnie van Gert-Jan Segers’. Met de ‘uitgesproken rechts-conservatieve koers’ van Sybrand Buma ‘schurkte het CDA aan tegen de VVD en de PVV. Dat speelde vooral die twee partijen in de kaart’, waarschuwt Van der Meer. ‘De extra aandacht die je genereert voor een thema of visie waarvan je niet de eigenaar bent, werkt eerder in het voordeel van de rivaal die je beoogt te passeren.’ Van der Meer adviseert het CDA ‘de eigen kernwaarden uit te dragen en zo herkenbaar te blijven’.

Ook wordt het debat over kernenergie in CDV heropend. Henri Bontenbal stelt dat kernenergie kan helpen in de strijd tegen klimaatverandering en dat ze ‘over de hele keten een vrij veilige technologie’ blijkt te zijn. Jan-Willem van den Beukel vindt kernafval, op de korte maar zeker ook op de lange termijn gevaarlijk, vooral omdat het risico op terroristisch misbruik te groot is. ‘Christendemocraten moeten solidair zijn met komende generaties.’

Divers Europa
Het thema van CDV is deze zomer ‘Divers Europa’ en onderzoekt welke alternatieven er zijn voor de Europese Unie, naast het uiteenvallen van de Unie of juist het tegenovergestelde van een federale structuur. De opstellers van het WRR-rapport Europese Variaties, Ernst Hirsch Ballin, Huub Dijstelbloem en Mathieu Segers spreken van een ‘heilloze tegenstelling waardoor we ons niet moeten laten vangen. Het gaat ons om de kwaliteit van de Europese ontwikkeling’.

Oud-minister van Defensie Eimert van Middelkoop (CU) bepleit in dit verband een scenario waarin de EU van binnen naar buiten klapt. ‘De Europese focus zal onvermijdelijk moeten gaan verschuiven van de interne opbouw van de Unie naar een positionering in het veranderende internationale krachtenveld’, waarbij volgens hem gedacht moet worden aan het benutten van ‘machtspolitieke potenties’ op economisch terrein. ‘Soms zal het dan inderdaad à la Trump Europe first moeten worden.’

Hoogleraar Luuk van Middelaar voorziet dat de druk om op bepaalde terreinen in een ‘kerngroep van de grote en kleinere noordwestelijke lidstaten samen te werken, desnoods buiten de bestaande kaders om’, zal toenemen. ‘Nederland moet voor die ontwikkeling niet beducht zijn, maar erop anticiperen.’ Voormalig voorzitter van de Europese Raad Herman Van Rompuy zegt in een interview juist het idee van kopgroepen niet te zien zitten. ‘Het is het best om zoveel mogelijk met zijn allen verder te werken aan de grote vragen van deze tijd.’ CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt hekelt in gesprek met CDV het feit dat kritiek op de EU vaak als anti-Europa wordt uitgelegd. ‘Eigenlijk doen sommige pro-Europese politici die maar doordrammen en enthousiasme eisen voor alle Franse of Duitse voorstellen, meer aan ondermijning van de EU dan de eurokritische partijen.’

Bekijk hier de inhoudsopgave

Voor meer informatie kunt u terecht op https://www.tijdschriftcdv.nl/ 

of bij Marc Janssens, hoofdredacteur van CDV (marc.janssens@wi.cda.nl) of bij Jan Prij, redactiesecretaris (jan.prij@wi.cda.nl).

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.