24 mei 2022

Geslaagd Lubbers-symposium over de democratische rechtsstaat

Op maandag 23 mei 2022 vond in een vol Sociëteit de Witte het Lubbers-symposium 'De verbindende kracht van de democratische rechtsstaat' plaats. Het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA organiseert om de twee jaar het zogeheten Lubbers-symposium. Tijdens dit symposium staat een onderwerp centraal uit de rijke politieke nalatenschap van Ruud Lubbers (7 mei 1939 - 14 februari 2018). Dagvoorzitter was Jan Schinkelshoek.

Hanke Bruins Slot, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, hield de eerste lezing. Zij sprak over de kwetsbaarheid van de democratische rechtsstaat en de rol van de politiek en samenleving daarbij. 'Conflict in de consensusdemocratie' was de titel van de tweede lezing, gehouden door politicoloog Tom van der Meer. Na een gesprek over de toekomst van de rechtsstaat en de rol van de politiek(e partijen) daarbij, was er een kort intermezzo met twee jongeren. Maurice Knijnenburg (voorzitter NJR) en Hinke de Groot (raadslid CDA Den Haag) spraken over de nalatenschap van Ruud Lubbers en de lessen voor de nieuwe generatie. Het slotwoord was aan Ernst Hirsch Ballin. 

De lezingen van Hanke Bruins Slot, Tom van der Meer en Ernst Hirsch Ballin zijn hieronder te lezen.

Hanke Bruins Slot
''Om het verlies aan vertrouwen te keren, gaat het om het beantwoorden van de vraag : wanneer werkt de democratische rechtsstaat niet alleen voor mij maar juist ook voor de ander?''

Tom van der Meer
''Toch wordt een cruciaal element van onze consensusdemocratie vergeten. Consensus is niet het hoogste doel, maar het middel. Consensus krijgt democratisch pas betekenis, als het wordt voorafgegaan door een herkenbare waardenstrijd tussen politieke partijen. Alleen waardenstrijd geeft richting aan het compromis.''

Ernst Hirsch Ballin
''Een consensusdemocartie kan alleen dan duurzaam een rechtsstaat verzekeren, als er een democratische consensus is over het belang en de waarde daarvan. Ze moet worden gedragen door solidariteit, het vermogen om hier en elders onszelf in anderen te herkennen.''

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.