18 september 2018

'Hoedt u voor conformisme'

In Bestuursforum, het tijdschrift van de CDA Bestuurdersvereniging, heeft het Wetenschappelijk Instituut een vaste rubriek: Gedachtegoed.

In de onlangs verschenen Bestuursforum roept onze medewerker Jan Prij op om ons te behoeden voor conformisme: ''Juist nu we bijna overal zichtbaar zijn en het risico bestaat dat we ons gedragen zoals van ons verwacht wordt, is een aansporing tot tegendraads handelen hard nodig.''
  
Lees hier zijn bijdrage 'Hoedt u voor conformisme'.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.