08 oktober 2020

Jonge briefschrijvers delen idealen christendemocratie met Hugo de Jonge in nieuwe CDV

Het CDV-herfstnummer, met daarin vijftien brieven vol idealen en aanbevelingen over de christendemocratie aan CDA-lijsttrekker Hugo de Jonge, is verschenen. De brieven zijn geschreven door ‘jongeren onder de 40’ ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van het CDA, met het oog op de komende Tweede Kamerverkiezingen.

Komende zondag 11 oktober 2020 is het 40 jaar geleden dat het CDA werd opgericht uit de drie partijen KVP, ARP en CHU. Ter gelegenheid daarvan is een bijzonder nummer van Christen Democratische Verkenningen verschenen, waarin interviews staan met drie oud-politici uit de afzonderlijke partijen, te weten voormalig ARP’er Bob Goudzwaard, KVP’er Harry Notenboom en CHU’er Pieter Beelaerts van Blokland. 

Artikelen online lezen? Ga naar www.tijdschriftcdv.nl

Mijlpaal
Het hoofdbestanddeel van het nummer wordt gevormd door vijftien brieven aan CDA-lijsttrekker Hugo de Jonge, die het nummer in ontvangst nam. ‘‘40 jaar CDA is een enorme mijlpaal, één om op te gaan zitten en te genieten van het uitzicht’’, verklaart hij bij het in ontvangst nemen van de brieven. ‘‘Terugkijkend zien we hoe betekenisvol de christendemocratie is geweest voor het Nederland zoals we dat nu kennen. Vooruitkijkend zien we hoe actueel het verhaal van het CDA is. In dit jaar van ongekende wereldwijde crisis zijn veel van onze zekerheden onder druk komen te staan. Wat fier overeind blijft, is het besef dat we niet zonder de zorg voor elkaar kunnen. Dat besef en de verantwoordelijkheid die we voelen om vorm te geven aan de samenleving bepaalde onze opdracht de afgelopen 40 jaar en zal ook voor de komende decennia onze opdracht zijn. Ik ben dan ook zeer blij en ingenomen dat de nieuwe generatie in deze brieven uiting geeft aan haar idealen en verwachtingen van de christendemocratie.’’

De briefschrijvers hebben diverse religieuze achtergronden, van hindoeïstisch tot protestants, van zoekend tot islamitisch en van agnostisch tot katholiek. Ook dragen ze een diversiteit aan onderwerpen aan zoals woningbouw, oog voor mensen met een handicap, de toekomst van de Nederlandse landbouw, het vermeende cultuurpessimisme van het CDA, de problemen van jongeren, het milieu en het internationale perspectief. Bovenal benadrukken ze dat een christendemocratisch politicus moet werken vanuit de christelijk geïnspireerde waarden die herkenbaar dienen te zijn in de stijl van politiek bedrijven. Daarbij hoort het toegeven van fouten, het niet afgaan op peilingen, de mogelijkheid dat een ander toch gelijk heeft, een politiek van nabijheid en vooral de gedachte dat het in de politiek om mensen gaat in hun onderlinge verbanden en niet om systemen waardoor burgers in de knel kunnen komen.

De meeste briefschrijvers hebben affiniteit met het CDA en de christendemocratie, maar sommigen hebben een andere of geen expliciete politieke overtuiging. Zo vindt de voorzitter van de Jonge Democraten, de jongerenafdeling van D66, dat het CDA rentmeesterschap te beperkt invult en verwacht een Amersfoortse rapper dat een CDA-leider “geen ‘betoger van zijn geloof’ moet zijn, maar een ‘principieel bewaker van solidariteit’’.

Lees hier gratis de brief 'Open handen' van Pauline Calmez, directeur en oprichter Stichting Netwerk Nieuw Rotterdam aan Hugo de Jonge

Politiek van beginselen
Voormalig ARP’er Bob Goudzwaard, de auteur van het eerste CDA-verkiezingsprogramma ‘Niet bij brood alleen’, stelt dat de ARP destijds en het huidige CDA nog altijd een politiek van beginselen nodig heeft, die een waarborg biedt tegen ‘’een al te hoogmoedig streven om de wereld naar je hand te zetten, te managen’’. Ook gaat hij in op de reden voor zijn vertrek uit het CDA. KVP’er Harry Notenboom, de man achter de ‘Nacht van Schmelzer’ in 1966, weerspreekt dat er destijds sprake was van een dolkstoot in de rug van KVP-premier Jo Cals, en benadrukt het belang voor een ‘volkspartij’ om politiek dichtbij mensen te bedrijven: ‘‘Dingen regelen voor de mensen die het nodig hadden.’’ CHU’er Pieter Beelaerts van Blokland schetst hoe het CDA een politiek van vrijheid en verantwoordelijkheid kan voeren op de manier waarop de kleine CHU dat destijds ook deed: vanuit een diepe verbondenheid met het christelijk geloof, zonder de ander, in en buiten de partij, de maat te nemen. 

Het bijzondere CDV-nummer ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van het CDA sluit af met enkele boekbesprekingen over de christendemocratische politiek en de columns van Jan Schinkelshoek en Herman Van Rompuy. De voormalige voorzitter van de Europese Raad benadrukt dat christendemocraten de kracht in hun overtuiging moeten zoeken: ‘‘We moeten niet alleen “volgers” van tijdelijke trends zijn, maar ook “leiders”, geïnspireerd door waarden.’’

Bekijk hier de inhoudsopgave van het CDV-nummer 'Brieven aan de lijsttrekker'

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.