17 december 2020

Marshallplan voor Afrika: nieuw WI-rapport over toekomstbestendig vluchtelingenbeleid

Het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA heeft een nieuw rapport over het vluchtelingenbeleid gepubliceerd met als titel Breed kijken. Vluchten, migratie en sociale samenhang in mondiaal perspectief. Deze achtergrondstudie helpt om de complexe werkelijkheid te doorgronden, formuleert uitgangspunten voor een toekomstbestendig vluchtelingenbeleid en draagt bouwstenen aan voor een humaan vluchtelingenbeleid.

Het vluchtelingenvraagstuk blijft een onderwerp met geharnaste posities van voorstanders (welkomstcultuur) en tegenstanders (grenzen dicht). De stem van het morele en maatschappelijke midden lijkt in dit debat te worden overstemd. Wat zijn duurzame bestanddelen voor het mondiale vluchtelingenbeleid van de toekomst? Die vraag staat centraal in Breed kijken, geschreven door René Grotenhuis. Zoals in alle politiek gaat het om balans en maatvoering. Enerzijds moet rekening worden gehouden met de morele eis om een veilige haven voor mensen in nood te kunnen bieden, anderzijds dient rekening te worden gehouden met de sociale cohesie en de draagkracht van mensen. 

Het eerste deel van Breed kijken formuleert vier uitgangspunten voor een toekomstbestendig vluchtelingenbeleid. In het tweede deel staan het christendemocratisch denkraam en het concept van flourishing communities centraal. En in het laatste deel wrden bouwstenen voor het beleid aangedragen. 

Wie werkelijk betrokken is op het vluchtelingenvraagstuk, bekommert zich ook om de andere kant van de grens. In de bijlagen worden daarom de contouren van een Marshallplan voor Afrika geschetst. En ook wordt de aanzet gedaan voor een internationale conventie voor het terugnemen van burgers, waarin alle landen zich verplichten om hun eigen burgers weer op te nemen als ze elders geen recht op verblijf hebben.

René Grotenhuis (1951-2021) was als fellow verbonden aan het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA. Hij was eerder onder meer directeur van ontwikkelingsorganisatie Cordaid en voorzitter van Giro555.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.