12 oktober 2018

Nieuw WI-rapport: Met basisbaan sneller terug naar werk

Het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA (WI) heeft op donderdag 11 oktober een nieuw rapport gepresenteerd. Het rapport, met de titel 'De baan als basis' gaat in op de problematiek rondom langdurige werkloosheid. In dit rapport worden drie vernieuwende voorstellen gedaan om langdurige werkloosheid te voorkomen. Een van de voorstellen is de 'basisbaan'. De basisbaan moet de springplank zijn voor een tweede carrière voor mensen die anders het risico lopen om langdurig werkloos te worden.

De eerste exemplaren van het rapport zijn uitgereikt aan Mariëtte Hamer (voorzitter van de SER), Jaap Smit (Commissaris van de Koning van Zuid-Holland en voormalig CNV-voorzitter) en Pieter Heerma (CDA-Tweede Kamerlid). Klik hier voor een verslag van het symposium.

 De baan als basis' in 2 minuten

De basisbaan is één van de meest opvallende plannen in het rapport om langdurige werkloosheid tegen te gaan. Voor een langere tijd langs de kant staan is een van de grote problemen van de moderne tijd. Langdurige werkloosheid is even groot als ingrijpend voor de mensen die het betreft. Wel willen, maar niet kunnen werken kan leiden tot verlies aan betekenis en tast de basis om samen te leven aan. De basisbaan is een baan in het normale bedrijfsleven, bedoeld voor mensen die onlangs werkloos zijn geworden en geen werk kunnen vinden. WI-stafmedewerker Arjen Siegmann, auteur van het rapport: "Te vaak gaan discussies alleen over uitkeringen en inkomen en te weinig wordt gesproken over de zingevende betekenis van werk. De basisbaan opent een wereld van mogelijkheden. Mensen die wat langer werkloos dreigen te worden en op bijstand moeten terugvallen, krijgen de mogelijkheid om een nieuwe loopbaan te beginnen.".

Een tweede voorstel behelst het loondoorbetalen na ontslag. Werkgevers betalen voor het eerste half jaar geen WW-premie meer of ontslagvergoeding, maar betalen het salaris voor maximaal een half jaar door. Dit leidt, zo is te lezen in het rapport, tot een grotere betrokkenheid van werkgevers bij het probleem van werkloosheid. Het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA ziet hierin een doorbraak voor de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het vinden van werk.

Ten slotte pleit het rapport voor een sterker anticyclisch begrotingsbeleid. Dit was ooit een ideaal voor de financiën van de overheid, maar de ambitie en wil om dit vorm te geven lijken langzaam verloren te gaan. In goede tijden let de overheid strakker op financiën, om in slechte tijden de werkgelegenheid te kunnen bevorderen.

Download het rapport > De baan als basis

Het verslag van het symposium verschijnt zo spoedig mogelijk op deze site.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.