06 september 2019

Richard van Zwol voorgedragen als nieuwe voorzitter CDA WI

De heer drs. R. (Richard) van Zwol zal worden voorgedragen als de nieuwe voorzitter van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA.

Het bestuur van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA (WI) heeft Van Zwol unaniem voorgedragen voor de functie van voorzitter. De formele benoeming vindt plaats op het CDA Partijcongres van 9 november 2019. Van Zwol is sinds oktober 2018 lid van het bestuur van het Wetenschappelijk Instituut. Hij zal de opvolger zijn van Peter Essers, die het voorzitterschap neerlegt in verband met zijn benoeming tot lid van de Eerste Kamer.

Pieter Jan Dijkman, directeur van het WI, is verheugd met de voordracht: “Met de komst van Richard van Zwol verwelkomt het Wetenschappelijk Instituut een voorzitter met een lange staat van dienst in het openbaar bestuur. Hij is bovendien al sinds 1982 actief in christendemocratische kringen. Ik zie uit naar de samenwerking.”

Tevens zijn drs. C.M. (Corien) Wortmann-Kool (voorzitter van het ABP Pensioenfonds en voormalig lid van het Europees Parlement en voormalig vicevoorzitter van de Europese Volkspartij), dr. F.A. (Frank) Petter (burgemeester Bergen op Zoom) en CDJA’er E.H.M. (Esther) Leferink aan de Stichtingsraad van het WI voorgedragen als nieuwe bestuursleden.

“Juist in deze tijden gaat het in ons land om de vraag hoe mensen zich vreedzaam tot elkaar verhouden. Ik zie er naar uit met staf, zittende en nieuwe bestuursleden van het WI voor het CDA het christendemocratisch gedachtegoed te stimuleren”, aldus Richard van Zwol.

Over Richard van Zwol
Van Zwol (1965) is sinds 1 oktober 2017 staatsraad, lid van de afdeling Advisering, van de Raad van State, waar hij zich bezighoudt met de advisering over wetgeving en bestuur aan regering en parlement. Daarvoor bekleedde hij de functie van secretaris-generaal bij het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties (2013-2017), het ministerie van Financiën (2011-2013) en het ministerie van Algemene Zaken (2007-2011). Van Zwol studeerde juridische bestuurswetenschappen aan de Universiteit van Tilburg en trad daarna in 1989 in dienst van de rijksoverheid. Vanaf 1982 heeft hij daarnaast verschillende functies in het CDJA en CDA vervuld, op gemeentelijk, provinciaal en landelijk niveau.  

De heer drs. R. (Richard) van Zwol zal worden voorgedragen als de nieuwe voorzitter van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA.

Het bestuur van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA (WI) heeft Van Zwol unaniem voorgedragen voor de functie van voorzitter. De formele benoeming vindt plaats op het CDA Partijcongres van 9 november 2019. Van Zwol is sinds oktober 2018 lid van het bestuur van het Wetenschappelijk Instituut. Hij zal de opvolger zijn van Peter Essers, die het voorzitterschap neerlegt in verband met zijn benoeming tot lid van de Eerste Kamer.

Pieter Jan Dijkman, directeur van het WI, is verheugd met de voordracht: “Met de komst van Richard van Zwol verwelkomt het Wetenschappelijk Instituut een voorzitter met een lange staat van dienst in het openbaar bestuur. Hij is bovendien al sinds 1982 actief in christendemocratische kringen. Ik zie uit naar de samenwerking.”

Tevens zijn drs. C.M. (Corien) Wortmann-Kool (voorzitter van het ABP Pensioenfonds en voormalig lid van het Europees Parlement en voormalig vicevoorzitter van de Europese Volkspartij), dr. F.A. (Frank) Petter (burgemeester Bergen op Zoom) en CDJA’er E.H.M. (Esther) Leferink aan de Stichtingsraad van het WI voorgedragen als nieuwe bestuursleden.

“Juist in deze tijden gaat het in ons land om de vraag hoe mensen zich vreedzaam tot elkaar verhouden. Ik zie er naar uit met staf, zittende en nieuwe bestuursleden van het WI voor het CDA het christendemocratisch gedachtegoed te stimuleren”, aldus Richard van Zwol.

Over Richard van Zwol
Van Zwol (1965) is sinds 1 oktober 2017 staatsraad, lid van de afdeling Advisering, van de Raad van State, waar hij zich bezighoudt met de advisering over wetgeving en bestuur aan regering en parlement. Daarvoor bekleedde hij de functie van secretaris-generaal bij het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties (2013-2017), het ministerie van Financiën (2011-2013) en het ministerie van Algemene Zaken (2007-2011). Van Zwol studeerde juridische bestuurswetenschappen aan de Universiteit van Tilburg en trad daarna in 1989 in dienst van de rijksoverheid. Vanaf 1982 heeft hij daarnaast verschillende functies in het CDJA en CDA vervuld, op gemeentelijk, provinciaal en landelijk niveau.  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.