18 januari 2022

Symposium 'Omgaan met de beperkte ruimte'

De druk op de beperkte ruimte in Nederland is enorm: wonen, werken, recreëren, landbouw, natuur, energie en verkeer zullen de komende decennia allemaal een klemmend beroep doen op de beperkte ruimte in Nederland. Wat is een christendemocratische manier om met dit uiterst complexe vraagstuk om te gaan? Het Wetenschappelijk Instituut en de Bestuurdersvereniging organiseren gezamenlijk een verdiepend symposium over het thema 'Omgaan met de beperkte ruimte’ op zaterdag 22 januari 2022 van 10.00 uur - 12.30 uur.

Met dit symposium willen we het vraagstuk expliciteren door de volgende drie vragen:
1. Ruimtelijke ordening is geen technocratisch proces. We willen ervoor zorgen dat er een leefbaar land ontstaat. Wat zijn principes om in de strijd om de beperkte ruimte tot een rechtvaardige verdeling te komen en wat zijn onderliggende (christendemocratische) waarden daarbij?
2. Wat is het samenspel tussen Rijk, regio, gemeente in deze opgave? Wie moet de regie nemen, het Rijk, of juist de regio? Of moet het perspectief veranderen, en moeten we vooral spreken over samenspel tussen samenleving, markt, maatschappelijk middenveld en de verschillende overheidslagen?
3. Met het oog op de komende Gemeenteraadsverkiezingen: wat is een lokale CDA-boodschap?

Het symposium zal online plaatsvinden.

Bekijk het symposium terug via: https://www.youtube.com/watch?v=UbQQg07GO90

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.