3. Meindert Talma

Twijzelerheide

Ik ben kandidaat omdat ik van BINNENUIT in de politiek zelf, mijn kennis van de landbouw sector wil  inzetten voor de toekomst van het Friese platteland ! 
De landbouw is de sleutel als het gaat om discussie's over landelijk gebied (water).  En zoals het nu vaak is en lijkt het SLUITSTUK. friesland is toch voor het grootste gedeelte een landbouw provincie .   Ik hoop dat het gesprek weer gevoerd kan worden op basis van feiten , en dat we het hele verhaal kunnen vertellen en uitleggen 
ik ben kandidaat omdat ik vind dat Jonge Agrarier's toekomst perspectief moeten blijven houden in Fiesland!  De claim op landbouwgrond wordt steeds groter. Door  klimaat veranderingen wordt de roep om (landbouw) Grond op te offeren voor om het water op te vangen en vast te houden steeds meer een politiek item .  De landbouw mag daar niet de dupe van worden . Natuurterreinen lenen zich daar veel beter voor.
GENIETEN MET WATER
Water is bij uitstek een verbindend element. het is een bron van leven ,een dorstlesser,een dreiging, en biedt vermaak. het verbindt ons, en een tekort of overschot raakt ons allemaal 
WATER is voor nu en in de toekomst al veel belangrijker dan wij soms beseffen.
Wetterskip FRYSLAN moet even verbindend zijn als het water dat het beheert want het water is van niemand en tegelijk in het belang van allemaal. 
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.