6. Jan Hemeltjen

Stiens

Ik sta op de lijst van het waterschap om met een nuchtere kijk de belangen van een goed waterbeheer tegen redelijke kosten in Fryslan te verwezenlijken

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.