29 september 2016

WI: Geen winstuitkering voor zorgverzekeraars mogelijk maken

Zorgverzekeraars zijn maatschappelijke ondernemingen en moeten dat ook blijven. Dat betekent concreet dat er geen winstuitkering moet worden toegestaan. Bovendien kan een flinke stap in de democratisering door verzekerdenraden meer zeggenschap te geven en patiëntenorganisaties meer invloed op het inkoopbeleid te geven. Dat stelt het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA (WI) in een achtergrondstudie naar de bedoeling en werking van de Zorgverzekeringswet (Zvw) die tien jaar geleden werd ingevoerd. 

Het WI vindt dat de balans moet terugkeren in de solidariteit. Enerzijds is het goed dat er eigen betalingen zijn in de zorg. Het zorgt voor kostenbewustzijn bij de patiënt en kan daarmee een rem zijn op onnodig gebruik van zorg. Anderzijds moet niet de ogen gesloten worden voor de negatieve kanten. Door de ophoging van eigen betalingen in de verschillende vormen van zorg en de afschaffing van compenserende maatregelen, zijn de eigen betalingen immers vooral voor middeninkomens en mensen met chronische aandoeningen afgelopen jaren behoorlijk opgestapeld. Zowel de toegankelijkheid als de solidariteit van de zorg staan hierdoor onder druk. Daarom moet onder meer kritisch worden gekeken naar de hoogte van het eigen risico. 

In deze achtergrondstudie is beschreven wat de christendemocratische uitgangspunten zijn waar goede gezondheidszorg aan moet voldoen. Daarnaast is omschreven hoe het huidige zorgstelsel tot stand is gekomen, welke overwegingen daarbij een rol hebben gespeeld en hoe het stelsel nu werkt. Ten slotte is een analyse gemaakt wat de uitdagingen zijn voor de gezondheidszorg van de 21e eeuw en in hoeverre het huidige stelsel in staat is om die uitdagingen het hoofd te bieden. Deze achtergrondstudie heeft zich vooral gericht op het vraagstuk van de goede gezondheidszorg vanuit politiek bestuurlijk perspectief en minder op kwesties zoals de technologische en economische aspecten van de zorg.


Wetenschappelijk Instituut voor het CDA, ‘Zorg van waarde’, Den Haag: WI CDA, september 2016.

Zorgverzekeraars zijn maatschappelijke ondernemingen en moeten dat ook blijven. Dat betekent concreet dat er geen winstuitkering moet worden toegestaan. Bovendien kan een flinke stap in de democratisering door verzekerdenraden meer zeggenschap te geven en patiëntenorganisaties meer invloed op het inkoopbeleid te geven. Dat stelt het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA (WI) in een achtergrondstudie naar de bedoeling en werking van de Zorgverzekeringswet (Zvw) die tien jaar geleden werd ingevoerd. 

Het WI vindt dat de balans moet terugkeren in de solidariteit. Enerzijds is het goed dat er eigen betalingen zijn in de zorg. Het zorgt voor kostenbewustzijn bij de patiënt en kan daarmee een rem zijn op onnodig gebruik van zorg. Anderzijds moet niet de ogen gesloten worden voor de negatieve kanten. Door de ophoging van eigen betalingen in de verschillende vormen van zorg en de afschaffing van compenserende maatregelen, zijn de eigen betalingen immers vooral voor middeninkomens en mensen met chronische aandoeningen afgelopen jaren behoorlijk opgestapeld. Zowel de toegankelijkheid als de solidariteit van de zorg staan hierdoor onder druk. Daarom moet onder meer kritisch worden gekeken naar de hoogte van het eigen risico. 

In deze achtergrondstudie is beschreven wat de christendemocratische uitgangspunten zijn waar goede gezondheidszorg aan moet voldoen. Daarnaast is omschreven hoe het huidige zorgstelsel tot stand is gekomen, welke overwegingen daarbij een rol hebben gespeeld en hoe het stelsel nu werkt. Ten slotte is een analyse gemaakt wat de uitdagingen zijn voor de gezondheidszorg van de 21e eeuw en in hoeverre het huidige stelsel in staat is om die uitdagingen het hoofd te bieden. Deze achtergrondstudie heeft zich vooral gericht op het vraagstuk van de goede gezondheidszorg vanuit politiek bestuurlijk perspectief en minder op kwesties zoals de technologische en economische aspecten van de zorg.


Wetenschappelijk Instituut voor het CDA, ‘Zorg van waarde’, Den Haag: WI CDA, september 2016.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.