Over Wopke Hoekstra

Wopke Hoekstra, 46 jaar, is geboren in Bennekom en groeide op in Zeist. Hij woont met zijn vrouw Liselot en hun vier kinderen in Bussum. Wopke houdt van sporten, lezen en geschiedenis. Wopke groeide op in een warm gezin. Zijn vader was dokter in het Diakonessenhuis in Utrecht. Zijn moeder werkte op het blindeninstituut Bartiméus in Zeist. Thuis aan de keukentafel hoorden zij hun verhalen. Over hun werk. Over de zorg voor anderen en de zorg voor elkaar. Met die verhalen gaven zijn ouders Wopke een les mee. In Nederland heb je de vrijheid om je eigen weg te vinden, maar ook de verantwoordelijkheid om iets van je leven te maken. Voor jezelf en voor anderen. Die les van zijn ouders werd later Wopkes politieke drijfveer: de dubbele verantwoordelijkheid die we allemaal hebben. Om te zorgen voor jezelf, maar ook, als je kan, verantwoordelijkheid te nemen voor datgene dat groter is dan jezelf: voor je naaste en voor de samenleving. 

De balans herstellen

In de samenleving missen we echter steeds vaker verbinding, saamhorigheid en solidariteit. We raken iets kwijt dat te waardevol is om kwijt te raken. Wopke Hoekstra: ‘Het CDA heeft zich ingezet voor een regeerakkoord dat de balans herstelt. Een Nederland waar welvaart én welzijn, vrijheid én verantwoordelijkheid, economie én klimaat hand in hand gaan. Een land met meer zekerheden voor de middenklasse, die overgrote welwillende meerderheid, die de ruggengraat is van ons land. Onze opdracht met het coalitieakkoord is om een antwoord te vinden op de verharding en polarisatie in de samenleving.’ 

Loopbaan

Voordat Wopke de politiek inging vervulde hij tal van functies in het maatschappelijke- en bedrijfsleven. Zo werkte Hoekstra voor Shell in Berlijn, Hamburg en Rotterdam en studeerde hij in Parijs en Singapore. Daarnaast was hij voor zijn ministerschap partner bij McKinsey. In zijn vrije tijd was Wopke ambassadeur van het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie. Voorzitter van de Raad van Toezicht van het Amsterdamse Scheepvaartmuseum en bestuurslid van de Eduardo Frei Stichting. Een stichting die jonge politici traint in opkomende democratieën. In 2011 werd Wopke Hoekstra geïnstalleerd in de Eerste Kamer. Hij kwam als jongste senator binnen en al snel krijgt hij belangrijke portefeuilles in de commissies Financiën, Justitie, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Buitenlandse Zaken. In de periode 2017-2021 was Wopke minister van Financiën. 

Minister van Buitenlandse Zaken en vicepremier

De komende jaren gaat Wopke zich inzetten als minister van Buitenlandse Zaken. Als CDA staan we in een lange internationale traditie en daarom vindt Wopke het een enorme verantwoordelijkheid en een ongelofelijke eer dat hij aan de slag mag als minister van Buitenlandse Zaken en vicepremier. Wopke Hoekstra: ‘Om de grote vraagstukken van deze tijd aan te pakken moeten we over de dijken heen kijken en is internationale samenwerking belangrijker dan ooit. Als partijleider blijf ik uiteraard vanuit de inhoud verder bouwen aan de toekomst van de partij en van Nederland. Dit doe ik met alle CDA’ers en iedereen die met ons mee wil doen. Samen zijn we één team dat met elkaar bouwt aan een sterke samenleving waarin ieder mens telt!

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.