Tot voor kort was Wopke Hoekstra senator en partner bij McKinsey. In dit kabinet mag hij als minister van Financiën de schatkist bewaken. Hoekstra woont in Bussum met zijn vrouw en vier kinderen.

‘Mijn belangrijkste uitdaging op deze portefeuille is de overheidsfinanciën ook op de lange termijn houdbaar houden. Dit kabinet investeert, gelukkig, in duurzaamheid, defensie en veiligheid, maar naast die investeringen moeten we ook oog houden voor de lange termijn. Ik ben er om die balans te bewaken.’

‘De eerste paar weken waren echt een vuurdoop, door de onderhandelingen met de ministers voor het constituerend beraad, een eurogroep en de financiële beschouwingen. Meteen flink aan de slag dus, maar zo zit je er wel gelijk goed in. De komende jaren spelen ook in Europa een aantal belangrijke dossiers: de bankenunie en het stabiliteits- en groeipact bijvoorbeeld.’

‘Naast dat de cijfers moeten kloppen, is het natuurlijk relevant hóe je het beschikbare geld uitgeeft. Dat geld is namelijk niet van de politiek, maar dat is door gewone Nederlanders met hard werken verdiend. Dat vraagt om verstandig en afgewogen uitgeven. Wat mij betreft ligt daar ook de uitdaging. Mijn ministerschap is geslaagd als we nog weer beter weten hoe we het geld zo verstandig mogelijk uitgeven, als we er in Europa in geslaagd zijn heel nadrukkelijk het Nederlandse belang te dienen, en als de overheidsfinanciën en de economische groei er weer beter voorstaan dan vandaag. Daar ga ik voor.’

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.