05 februari 2019

Art. 40 vragen door Izaak Melse

Dinsdag 29 januari - GOES - CDA Goes in de persoon van Izaäk Melse heeft schriftelijke vragen ingediend over teveel uitbetaalde bijstand. "In de PZC van maandag 28 januari j.l. stond een artikel over teveel betaalde bijstandsuitkeringen, die het gevolg zijn van foutieve verwerking van cliëntgegevens. Regelmatig worden er kardinale fouten ontdekt bij uitkeringsinstanties in ons land o.a. het betalen van WW uitkeringen aan Polen, die al lang naar hun eigen land zijn teruggekeerd (zie dat geld maar eens terug te krijgen). Maar nu is het ook een kwestie die Goes aangaat, waarover ik de volgende vragen aan het college heb gesteld:"

--------------

Geacht College,

Het CDA is geschrokken van het artikel “Schulden door trage bijstand” in de PZC van heden.

Hieruit blijkt dat er een manco is in de communicatie tussen de verschillende afdelingen die voor de verwerking van de juiste bijstandsuitkeringen zorgen.

Dit resulteerde in Zeeland tot een toename van 130 personen tot in totaal 1700 die in 2018 teveel bijstand hebben ontvangen. Hierdoor hebben deze mensen een schuld opgebouwd, die ze (in termijnen) terug moeten betalen.

Alhoewel Zeeland in verhouding tot de rest van Nederland het goed doet is dit geen reden om achterover te leunen. Mensen in de bijstand, die te goeder trouw handelen en hun gegevens correct hebben doorgegeven, zijn of komen hierdoor extra in de problemen. Deze kwetsbare groep burgers gaat ervan uit dat hun gegevens goed worden verwerkt en hebben de uitkering in zijn geheel nodig om rond te kunnen komen. Daardoor is het extra belangrijk dat deze groep burgers op de juiste manier wordt tegemoet getreden. Bij verlaging van de uitkering is het extra wrang daarvan nog een schuld aan de bijstand te moeten aflossen. Dit brengt mensen meestal in een benarde financiële situatie.

Het CDA heeft hierover de volgende vragen:

 

1.       Was het college op de hoogte van deze problemen en met het CDA eens  dat dit op de kortst mogelijke termijn wordt getackeld,  zo ja; hoe en wanneer?

2.       Is er in Goes de laatste jaren een toename van deze onterechte betalingen en zo ja; over welke aantallen en bedragen gaat het dan?

3.       Wat is in Goes de oorzaak van dit manco bij de afdeling bijstand?

4.       Op welke wijze en in hoeveel tijd worden deze “onverschuldigde betalingen” van de bijstandsgerechtigden teruggevorderd?

5.       Hoeveel procent van de bijstandsvorderingen in Goes is er vanwege onterecht betaalde uitkeringen?

6.       Hoe wordt er in deze onderhavige gevallen maatwerk geleverd m.b.t. het terugvorderen?

 

We zien de beantwoording van deze vragen met belangstelling tegemoet.

 

Namens de CDA Fractie,

 

Izaäk Melse

--------------

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.