Over het bestuur...

Welkom op de pagina van het bestuur van CDA Goes! Het bestuur van een CDA-afdeling is verantwoordelijk voor de verenigingszaken van het CDA. Dat betekent dat het van belang is dat het bestuur kennis heeft van de belangrijkste reglementen en dat de bijeenkomsten organiseert worden namens het CDA.

Een andere taak is het onderhouden van contact met de gemeenteraadsfractie en de wethouder. Daarbij hoort ook dat de voorzitter periodieke functioneringsgesprekken voert met de fractievoorzitter en de raadsleden, het vaststellen van beleid en het voorstellen van de verkiezingslijst. 

Takenomschrijving

Het takenpakket van het bestuur omvat diverse activiteiten. Hierbij kan gedacht worden aan:

  • Controle van de jaarrekening;
  • Houden van functioneringsgesprekken;
  • Vaststellen van beleid, reglementen;
  • Vinger aan de polsfunctie;
  • Communicatie provincie en gemeente;
  • Vaststellen van beleid en toezien op de dagelijkse gang van zaken;
  • Zorg dragen dat de vergadering het bestuur kan controleren door middel van het regelmatig uitroepen van vergaderingen en het presenteren van jaarstukken;
  • Vertegenwoordigen van de rechtspersoon.

Vacatures

Er zijn vacatures beschikbaar:

  • Algemeen bestuurslid.

Voor meer informatie kan er contact opgenomen worden met de voorzitter Marjan Vermaire, [email protected].

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.