13 november 2019

CDA Goes: "Laat onze ouderen niet stikken!"

Woensdag 13 november - GOES -  CDA Goes heeft tijdens de Algemene beschouwingen afgelopen week zorgen geuit samen met PvdA en GroenLinks. De zorgen gaan over de zelfredzaamheid van ouderen en mensen met een beperking bij brand. Bekijk de motie hier.

Een CDA Goes motie, want: “we laten onze ouderen en mensen met een beperking niet stikken.”

Stikken door rook bij brand wel te verstaan. Klinkt een beetje hard, maar die kans is wel veel groter bij de doelgroep ouderen en mensen met een beperking, doordat de overheid steeds meer stimuleert om langer zelfstandig te blijven wonen. Het is tevens een reële kans, omdat in Nederland elk jaar mensen uit deze doelgroep omkomen door verstikking.

Wat is er aan de hand?

Vaak is deze doelgroep verminderd zelfredzaam en dus afhankelijk van het goede werk van o.a. mantelzorgers en (thuis) zorgorganisaties. Omdat deze zorg gewoon bij de mensen thuis plaatsvindt, beschikt deze doelgroep nauwelijks over voorzieningen die de brandveiligheid garanderen, vaak nog niet eens een brandmelder. Zo heeft een verzorgingshuis wel een BHV-organisatie of brandmeldinstallatie, die een veilige ontvluchting garandeert in geval van brand.

Het is een feit dat deze mensen thuis zich niet of nauwelijks bewust zijn van de brandveiligheidsrisico’s van het “verminderde zelfredzaam zijn”. De eerste prioriteit ligt daar namelijk niet. Dat is ook heel begrijpelijk. De prioriteit ligt namelijk bij de eerste levensbehoeften en de dagelijkse dingen en dat is in veel gevallen al zwaar genoeg.

Een feit is ook dat o.a. de (thuis) zorgverleners hier ook onvoldoende aandacht voor hebben. De tijdsdruk per cliënt zal hier ook zeker geen goed aan doen. WMO-consulenten, die een aanvraag krijgen voor bijvoorbeeld een stoeltjes lift, vragen ook niet meteen door of mensen wel in voldoende mate worden gealarmeerd in geval van brand. Dit nog los van het feit of mensen vanaf boven nog wel veilig kunnen vluchten met hun nieuwe stoeltjeslift. Ook organisaties die juist wel kennis hebben van brandveiligheid (Veiligheidsregio en Bouw- en Woningtoezicht) komen niet of nauwelijks bij deze mensen thuis.

Meer samenwerking

Kortom: een probleem waarbij meer verantwoordelijkheid moet worden genomen en waarvoor meer moet worden samengewerkt tussen (zorg) organisaties die thuis komen bij de mensen en de organisaties die kennis hebben van brandveiligheid.  

Vanuit CDA Goes hebben we voor dit probleem aandacht gevraagd door het indienen van een motie. In deze motie vragen we het college om samen met de Veiligheidsregio Zeeland en met zoveel mogelijk relevante zorgverleners, zoals: mantelzorgers, (thuis) zorgorganisaties, WMO consulenten, opbouwwerkers en Woningbouwcorporaties na te denken en te komen tot concrete afspraken.

Concrete afspraken

Concrete afspraken over mogelijke oplossingen, waarbij wij denken aan:

  • Het verhogen van de bewustwording van risico’s door voorlichting en training aan de doelgroep en de diverse zorgverleners die bij de mensen thuis komen;
  • Het aspect veiligheid onderdeel te laten zijn van de keukentafel en/of andere zorggesprekken die plaatsvinden met de doelgroep en/of mantelzorgers
  • Veiligheid structureel onderdeel uit te laten maken van WMO-aanvragen en waarbij ook slimme toepassingen aan de orde zouden moeten komen, zoals brandalarmeringen naar buren of mantelzorgers als het bij de doelgroep toch een keer mis mocht gaan.
  • Het uitvoeren van woningchecks door deskundige organisaties als de Veiligheidsregio en Bouw- en Woningtoezicht van gemeenten

Door de deskundige organisaties bij elkaar te brengen en hierover na te laten denken zullen er nog zeker meer creatieve oplossingen bedacht gaan worden. We kunnen het niet maken om onze ouderen en mensen met een beperking te laten stikken!

Foto: BNdeStem.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.