21 februari 2022

CDA Goes stelt vragen over telefonisch bereik Kattendijke

Maandag 21 februari - KATTENDIJKE - Het CDA in Goes heeft schriftelijke vragen gesteld over de bereikbaarheid van het dorp Kattendijke. Onlangs verscheen in het nieuws dat de digitale bereikbaarheid van Kattendijke tot grote zorgen leidt in het dorp. Zo zou thuiswerken (wat door de coronacrisis gedurende een lockdown noodzakelijk is) haast onmogelijk zijn door het gebrekkige bereik. De Vereniging Dorpsbelangen Kattendijke spreekt zelfs van een schrijnender voorbeeld: een noodbericht bereikte de bewoners pas de volgende ochtend, toen alle hulp al te laat was.

Drie geüpgradede telefoonmasten zouden volgens telecomaanbieder KPN verbetering beloven, maar volgens de bewoners is dit niet aan de orde.

Het CDA maakt zich zorgen over de telefonische bereikbaarheid van het dorp en stelt hierover de volgende vragen aan het college van burgemeester en wethouders:

 1. Heeft het college kennisgenomen van het bovengenoemde artikel?

 2. Deelt het college de zorgen van het CDA dat slecht ontvangst tot vervelende of zelfs

  gevaarlijke situaties kan leiden in Kattendijke?

 3. De slechte bereikbaarheid is al langer bekend. Wat heeft het college tot nu toe

  gedaan om de situatie te verbeteren? Wat zijn de resultaten hiervan?

 4. Is het college bereid om gehoor te geven aan de hulpvraag vanuit Kattendijke?

 5. Is het college het met het CDA eens dat – nu er nog een advies van de overheid ligt

  om gedeeltelijk thuis te werken – er een oplossing moet komen om het bereik dit jaar nog te verbeteren om zo veiligheid, de mogelijkheid om te bellen en thuiswerken mogelijk te maken voor de dorpsbewoners?

 6. Zo ja, hoe wilt het college dit gaan bewerkstelligen. Zo nee, waarom niet?

Wanneer mogelijk zouden wij het op prijs stellen om de beantwoording van deze vragen voor de gemeenteraadsverkiezingen te ontvangen.

Namens de CDA fractie,

Yannick de Potter (i.s.m. Easther Houmes, steunfractielid)

Foto @WijzijnGoes

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.