01 oktober 2019

CDA Goes stelt vragen over torenhoge boetes voor alcohol schenken aan minderjarigen

Maandag 30 september - GOES - De Goese CDA-raadsfractie is door twee voetbalverenigingen benaderd over hoge boetes voor het schenken van alcohol aan minderjarigen. De verenigingen waren vergeten te vragen naar identiteitsbewijzen. “Één boete staat gelijk aan één jaar contributie van een jeugdelftal.” 

Voorop gesteld wordt dat het CDA van mening is dat minderjarigen beschermd moeten worden tegen de gevaren van alcoholgebruik en dat de regels moeten worden gehandhaafd. Het CDA vindt ook dat vrijwilligers onmisbaar zijn voor verenigingen en dat zij ondersteund en gewaardeerd moeten worden, door de samenleving maar ook door de gemeente. 

Desondanks constateert de raadsfractie in de persoon van Patrick Simpelaar dat een boete van rond de 1300 euro een te grote impact heeft op een lokale sportvereniging. Er wordt onder andere gevraagd of het destijds geformuleerde handhavingsbeleid en/of het proces herzien kan worden. 

“Wij constateren dat het in de praktijk vaak voorkomt dat niet opgeleide vrijwilligers achter de bar komen te staan omdat verenigingen vaak al blij zijn dat vrijwilligers bereid zijn om in voorkomende gevallen een bardienst te draaien,” Patrick Simpelaar, CDA Goes

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.