02 september 2019

CDA Goes weer aan de slag!

Woensdag 4 september - GOES - Raadslid Izaäk Melse heeft artikel 40-vragen gesteld over de Goese bodeminfrastructuur. Izaäk maakt zich samen met de fractie zorgen over hoe een overvolle bodem voor extra kosten kan zorgen bij de energietransitie.

Schriftelijke vragen CDA ex Artikel 40RVO betreffende bodem infrastructuur

Goes, 3 september 2019

Geacht college,

In de pers verscheen op 20 augustus j.l. een artikel aangaande een overvolle bodem in Nederland met leidingen, buizen, kabels etc.

Dit  kan een probleem vormen bij het aanleggen van nieuwe rioolbuizen, verwarming- en ict infrastructuur, zwaardere stroomkabels etc.

Deze zaken zijn o.a. van belang met betrekking tot de energietransitie als gevolg van het klimaatakkoord  waarvoor Nederland staat. In een rapport aan de tweede kamer waarschuwt het Kabinet voor de problemen die hierdoor kunnen ontstaan en de enorme kosten die daarmee gemoeid zullen zijn.

Het CDA heeft hierover de volgende vragen:

  1. Op welke wijze zijn alle leidingen, kabels en buizen in Goes in kaart gebracht?
  2. Welke geprivatiseerde bodem infrastructuur is er in Goes door bedrijven zelf geïnstalleerd?
  3. Welke risico’s zijn er te verwachten in de huidige bodeminfrastructuur bij  toekomstige ontwikkelingen op dit terrein (denk ook aan bodemlussen)?
  4. Kan het college aangeven waaruit de eventuele financiële risico’s zullen worden gedekt?
  5. Is er recentelijk op dit gebied en zo ja, voor welke bedragen, sprake geweest van substantiële schade voor rekening van de gemeente of voor rekening van derden?

We zien de beantwoording van deze vragen met belangstelling tegemoet.

Namens de CDA Fractie,

Izaäk Melse

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.