07 april 2022

CDA, VVD en D66 vragen debat aan over formatieproces Goes: "Geen onderling gemopper."

Donderdag 7 april - GOES - Het CDA vraagt mede namens VVD en D’66 een extra raadsvergadering aan. Het onderwerp dat wij aan de orde willen stellen is het proces van informatie waaronder het eindrapport van de informateur en het vervolg na de informatiefase.

Naar onze mening zijn wij als gemeenteraad in Goes gewend in alle openheid met elkaar te spreken. Deze openheid lijkt in dit proces nu niet aanwezig en wordt door ons gemist. In plaats van onderlinge mopperen lijkt het ons passender onmiddellijk aan de bel ter trekken om tijdig te kunnen bijsturen.

In plaats van onderlinge mopperen lijkt het ons passender onmiddellijk aan de bel ter trekken om tijdig te kunnen bijsturen.

Wij hebben begrepen dat de informateur, die op voorstel van PvdA/GL is benoemd, zijn werk als informateur doet namens de gehele raad. We verwachtten dan ook een eindrapport dat aan de raad zou worden voorgelegd. Een rapport waar de raad dan over kan spreken en een rapport op basis waarvan we een vervolgafspraak kunnen maken voor de formatie fase.

We willen graag openheid over welke partijen met een formatieopdracht aan het werk gaan en welke partijen niet, maar vooral natuurlijk waarom de keuze zo is gemaakt. Ook willen we graag openheid over het komende formatieproces: wanneer kunnen we wat verwachten?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.