22 december 2022

IKC Kloetinge: "Twee lokalen zijn duurder dan een luxe villa."

Donderdag 22 december - GOES - Fractievoorzitter Frans van der Knaap heeft het woord gevoerd over het onderwerp uitbreiding IKC Kloetinge. 

1 miljoen euro voor twee basisschoollokalen? PvdA-GL, SGP-CU, NG & PvG: Geen probleem! Afgelopen donderdag is het voorstel besproken om het IKC Kloetinge, een recent opgeleverd schoolgebouw, uit te breiden met twee extra lokalen voor ruim 1.000.000 euro. Dit nieuwe schoolgebouw is qua grootte gebouwd op basis van de gebruikelijke prognoses. Momenteel heeft het IKC Kloetinge te maken met een hogere groei dan eerder ingeschat. 

Als er in heel Goes geen leerlingen zijn bijgekomen in die korte periode door autonome groei, dan is de groei van het IKC Kloetinge ten koste gegaan van terugloop van één of meer andere basisscholen in de gemeente. Dit resulteert in een onwenselijke situatie, omdat je theoretisch bij de ene school leegstand hebt en bij andere scholen vierkante meters gaat bijbouwen. Een schoolbestuur kan hierop acteren door leerlingenstromen met aanname beleid te reguleren. Als dat nu kan om de school niet verder te laten groeien, dan kan het ook voor het passend maken van het leerlingenaantal voor het huidige gebouw. De toegankelijkheid van openbaar onderwijs is hierbij geen argument, omdat er voldoende openbaar onderwijs beschikbaar is. Het CDA kan zich voorstellen dat een tijdelijke noodvoorziening in een schoolgebouw elders of door middel van noodlokalen noodzakelijk is, maar die noodzakelijkheid zien we niet voor permanente nieuwbouw. 

Extra lokalen zijn duurder dan luxe villa in het Goese Meer

Ook de kosten voor het realiseren van extra lokalen vindt het CDA onzinnig: 1.000.000 euro voor twee lokalen. Als één lokaal circa 56m2 meter is, dan kost een vierkante meter 8.333,- euro. Indien dit wat ruimer genomen wordt, bijvoorbeeld 200 m2, dan is dat nog altijd 5000 euro per vierkante meter. Ook met de huidige bouwprijzen is deze vierkante meterprijs eerder relevant voor luxe villabouw en niet voor de realisatie van reguliere basisschool huisvesting. De keuze die PvdA-GL, SGP-CU, Partij voor Goes, Nieuw Goes maken vinden wij als CDA - zeker in deze tijd - volstrekt onverantwoord. Zeker gezien er een beter alternatief is tegen een fractie van de kosten. 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.